Przetargi

 

PLATFORMA ZAKUPOWA

Infor­mu­jemy, że od dnia 1 października 2019 wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

For­mu­larz rejes­tracji

Zamówienia pub­liczne do 31.12.2020 r.

Zamówienia pub­liczne poniżej art. 4 pkt 8

Zamówienia pub­liczne od 01.01.2021 r.

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-​mailem: kontakt@logintrade.pl

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowania przetargowe przed uru­chomie­niem Plat­formy Zakupowej (Starsze niż 1 października 2019)

 

Obrót nieruchomościami

 

Przetargi ogłaszane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

 

 PLANY POSTĘPOWAŃ

Plan postepowań na 2020 rok
Plan postępowań na 2021 rok wersja 2 (pdf. 541 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 3 (PDF 40,8 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 4 (PDF 40,6 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 5 (PDF 40,5 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 6 (PDF 42 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 7 (PDF 41,2 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 8 (PDF 41,4 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 9 (PDF 42,7 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 10 (PDF 42,8 KB)
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-09-14 12:17:11 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-14 12:17:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-14 12:17:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:48:20 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-07 10:48:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:48:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:47:56 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-09-07 10:47:22 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-07 10:46:16 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-09-06 16:50:02 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-06 16:49:44 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-26 12:55:30 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-26 12:55:28 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-08-26 12:55:28 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:14:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:14:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-29 13:56:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 13:56:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-06-29 13:56:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:46:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:46:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:45:17 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-14 13:45:13 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:45:13 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:43:51 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-14 13:43:50 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:43:50 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-03-09 14:20:57 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-09 14:20:32 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-09 14:19:56 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-09 14:17:45 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-23 12:46:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-02-23 12:46:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-02-03 14:00:26 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 14:00:07 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 13:59:49 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 13:59:21 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 13:56:20 Anna Szpoczek

Edycja

2021-01-15 10:30:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-15 10:30:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-01-15 10:30:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-01-17 13:25:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-17 13:25:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-17 13:25:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-17 13:24:58 Barbara Leśnik

Edycja

2020-01-17 13:24:44 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-16 11:45:14 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-16 11:43:46 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-16 11:33:19 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 12:49:53 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 12:49:43 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 11:57:27 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 11:56:03 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 11:55:44 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:26:59 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:24:31 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:24:21 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:23:08 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:22:25 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:22:07 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:20:40 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:20:19 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:18:43 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:17:33 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:16:53 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:16:03 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:15:44 Barbara Leśnik

Edycja

2009-07-27 08:53:15 Dorota Garus

Edycja

2009-07-27 08:31:40 Dorota Garus

Edycja

2008-12-12 11:01:08 Dorota Garus

Edycja

2008-08-04 15:04:46 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2008-08-04 15:04:19 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2006-12-14 08:03:23 Jan Mikołajec

Edycja

2006-07-25 09:55:56 Jan Mikołajec

Edycja

2006-07-25 09:55:11 Jan Mikołajec

Edycja

2005-07-13 08:48:13 Jan Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

78309

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2005-07-13 08:48:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2005-07-13 08:48:13

Osoba wprowadzająca informację

Jan Mikołajec