Przetargi

 

PLATFORMA ZAKUPOWA

Infor­mu­jemy, że od dnia 1 października 2019 wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

For­mu­larz rejes­tracji

Zamówienia pub­liczne do 31.12.2020 r.

Zamówienia pub­liczne poniżej art. 4 pkt 8

Zamówienia pub­liczne od 01.01.2021 r.

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-​mailem: kontakt@logintrade.pl

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowania przetargowe przed uru­chomie­niem Plat­formy Zakupowej (Starsze niż 1 października 2019)

 

Obrót nieruchomościami

 

Przetargi ogłaszane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

 

 PLANY POSTĘPOWAŃ

Plan postepowań na 2020 rok
Plan postępowań na 2021 rok wersja 2 (pdf. 541 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 3 (PDF 40,8 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 4 (PDF 40,6 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 5 (PDF 40,5 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 6 (PDF 42 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 7 (PDF 41,2 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 8 (PDF 41,4 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 9 (PDF 42,7 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 10 (PDF 42,8 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 11 (PDF, 44KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 12 (PDF 43,6 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 13 (PDF 44,6 KB)
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-11-15 14:23:52 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-15 14:23:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-11-15 14:23:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-19 11:08:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-19 11:08:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-30 14:11:10 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-30 14:11:08 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2021-09-30 14:11:08 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2021-09-14 12:17:11 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-14 12:17:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-14 12:17:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:48:20 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-07 10:48:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:48:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:47:56 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-09-07 10:47:22 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-07 10:46:16 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-09-06 16:50:02 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-06 16:49:44 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-26 12:55:30 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-26 12:55:28 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-08-26 12:55:28 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:14:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:14:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-29 13:56:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 13:56:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-06-29 13:56:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:46:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:46:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:45:17 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-14 13:45:13 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:45:13 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:43:51 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-14 13:43:50 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:43:50 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-03-09 14:20:57 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-09 14:20:32 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-09 14:19:56 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-09 14:17:45 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-23 12:46:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-02-23 12:46:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-02-03 14:00:26 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 14:00:07 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 13:59:49 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 13:59:21 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 13:56:20 Anna Szpoczek

Edycja

2021-01-15 10:30:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-15 10:30:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-01-15 10:30:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-01-17 13:25:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-17 13:25:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-17 13:25:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-17 13:24:58 Barbara Leśnik

Edycja

2020-01-17 13:24:44 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-16 11:45:14 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-16 11:43:46 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-16 11:33:19 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 12:49:53 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 12:49:43 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 11:57:27 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 11:56:03 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 11:55:44 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:26:59 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:24:31 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:24:21 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:23:08 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:22:25 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:22:07 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:20:40 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:20:19 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:18:43 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:17:33 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:16:53 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:16:03 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:15:44 Barbara Leśnik

Edycja

2009-07-27 08:53:15 Dorota Garus

Edycja

2009-07-27 08:31:40 Dorota Garus

Edycja

2008-12-12 11:01:08 Dorota Garus

Edycja

2008-08-04 15:04:46 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2008-08-04 15:04:19 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2006-12-14 08:03:23 Jan Mikołajec

Edycja

2006-07-25 09:55:56 Jan Mikołajec

Edycja

2006-07-25 09:55:11 Jan Mikołajec

Edycja

2005-07-13 08:48:13 Jan Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

79558

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2005-07-13 08:48:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2005-07-13 08:48:13

Osoba wprowadzająca informację

Jan Mikołajec