Rok 2015

Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Kapituły powołanej do przyznawania wyróżnień dla przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego.
Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie udziału pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie w wojewódzkim ćwiczeniu z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "KWARANTANNA 2015"
Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień dla przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego.
Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 23 marca 2015 r.
Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 23 marca 2015 r.
Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: powołania Administratora bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie
Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego oraz Administratora Zintegrowanego Systemu Inforatycznego Starostwa Powiatowego w Pszczynie
Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie
Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie"
Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwe Powiatowym w Pszczynie na podstawie umowy o pracę
Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali użytkowych nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Pań...
Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 19/99 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 września 1999r.
Zarządzenie nr 14/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 21/2009 Starosty Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2009r.
Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej środków Funduszu Pracy
Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Kapituły powołanej do przyznawania wyróżnień dla przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego
Zarządzenie nr 17/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 11/2013 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie powolania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie nr 18/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 12/2013 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 mja 2013r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry...
Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 19/99 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 września 1999r.
Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 13 sierpnnina 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2014 Starosty Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego na kad...
Zarządzenie nr 21/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu pszczyńskiego
Zarządzenie nr 22/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji powołanej Zarządzeniem nr 1/2014 z dnia 27 stycznia 2014r.
Zarządzenie nr 23/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności ...
Zarządzenie nr 24/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 19 października 2015r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności .....
Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie rozbudowania Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt ustalonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji ...
Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji ds. szczegółowego rozpatrywania projektów organizacji ruchu
Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 19/99 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 września 1999r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-01-14 13:25:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-14 13:25:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-01-14 13:25:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-01-14 12:57:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-01-14 12:57:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-01-14 12:55:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-14 12:54:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-14 12:54:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-01-14 12:54:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-12-23 08:27:59 Tymoteusz Wallus

Usunięcie załącznika

2015-12-23 08:25:48 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-12-23 08:25:48 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-19 16:05:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-19 16:04:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-19 16:00:17 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-19 15:56:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-19 15:56:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-10-19 15:56:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-10-19 15:35:32 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-19 15:35:32 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-19 15:21:38 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-19 15:21:38 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-08-18 13:55:27 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-08-18 13:55:27 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-08-18 13:52:31 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-08-18 13:52:30 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-08-18 13:48:13 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-08-18 13:48:12 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-29 11:54:46 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2015-06-29 11:54:14 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-29 11:54:14 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-29 11:48:39 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-29 11:48:39 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-29 11:44:43 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-29 11:44:43 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:50:06 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:50:06 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:44:16 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:44:16 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:41:14 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:41:14 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:30:10 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:30:09 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:11:08 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-06-01 09:11:08 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-04-13 09:00:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-13 09:00:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-10 13:46:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-10 13:45:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-10 13:43:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-10 13:43:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-10 13:42:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-10 13:42:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-10 13:40:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-10 13:40:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-10 13:34:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-10 13:34:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 15:15:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-25 15:15:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 15:15:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 15:13:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-25 15:13:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 15:13:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 15:09:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-25 15:09:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 15:09:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 15:06:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-25 15:04:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-25 15:04:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 15:04:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:57:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-25 14:57:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:57:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-25 14:55:08 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-25 14:51:59 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

6814

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2015-03-25 14:51:59

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-03-25 14:51:59

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik