Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: a) wylotów kanalizacji deszczowej W1do rowu melioracyjnego R-D-1a oraz W2 do rowu R-D-1; b) wprowadzanie ścieków opadowych z odwodnienia ul. Krzywej w ...

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-04-29 09:23:38 Dorota Garus

Edycja

2009-04-29 09:23:20 Dorota Garus

Edycja

2009-04-29 09:22:51 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

70

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2009-04-29 09:22:50

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2009-04-29 09:22:51

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus