Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzeń wodnych-gazociągów i wodociągów zlokalizowanych na cieku Studzionka w km 4+998 - 7+360, udzielonego Śląskiemu Zarządowi Melioracji i...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-01-18 10:47:34 Dorota Garus

Edycja

2010-01-18 10:47:07 Dorota Garus

Edycja

2010-01-18 10:46:54 Dorota Garus

Edycja

2010-01-18 10:45:59 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

72

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2010-01-18 10:45:59

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2010-01-18 10:45:59

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus