Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Pszczyńskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2012-10-09 14:24:24 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-10-09 14:24:23 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-10-09 14:24:23 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-10-09 14:21:34 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-10-09 14:21:33 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-10-09 14:21:33 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-10-09 13:39:46 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-10-09 13:38:57 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-10-09 13:38:56 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-10-09 13:37:00 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-10-09 13:36:59 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-10-09 13:36:54 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-10-09 13:35:20 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-10-09 13:35:19 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-10-09 13:35:19 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-10-09 13:31:42 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-10-09 13:31:15 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-10-09 13:30:27 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-10-09 13:30:05 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-10-09 13:29:48 Barbara Dłuciok

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4192

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2012-10-09 13:29:48

Osoba wytwarzająca informację

Paweł Sadza

Czas publikacji

2012-10-09 13:29:48

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Dłuciok