Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za marzec 2018

Uchwała nr 826/169/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku.
Uchwała nr 827/169/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 marca 2018r. w sprawie współorganizacji XVI Międzyośrodkowych Zawodów Sportowych – Pszczyna 2018.
Uchwała nr 828/169/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 marca 2018r. w sprawie współorganizacji pobytu w Pszczynie gości z Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Klein Rönnau w Niemczech.
Uchwała nr 829/169/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 830/169/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 marca 2018r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Uchwała nr 831/170/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej 2619 S oraz drogi 2642 S kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej do kategorii dróg wojewódzkich.
Uchwała nr 832/170/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Festiwal śląskich gier ...
Uchwała nr 833/170/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla Pszczyńskiego Klubu Tenisowo-Narciarskiego GregTeam ...
Uchwała nr 834/170/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla Klubu Sportowego Warszowice na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Udział drużyn KS Warszowice ...
Uchwała nr 835/170/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie współorganizacji spotkania Czelodki – laureatów wszystkich edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”.
Uchwała nr 836/170/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli.
Uchwała nr 837/170/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Modernizacja ewidencji gruntów ...
Uchwała nr 838/170/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 839/171/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Teresie Wojtanowicz - dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie ...
Uchwała nr 840/171/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2018r. w sprawie umowy najmu z firmą KOLCZYKOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju (23-400), ul. Bohaterów Monte Cassino 12/3.
Uchwała nr 841/171/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika PCPR w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Droga do zmiany” ...
Uchwała nr 842/171/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Panu Bronisławowi Gembalczykowi do występowania przed Sądami Powszechnymi oraz Sadem Najwyższym w imieniu Powiatu .....
Uchwała nr 843/171/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego na realizację zadania publicznego powiatu ...
Uchwała nr 844/171/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2018r. w sprawie współorganizacji z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach koncertu upamiętniającego św. Jana Pawła II w kolejną rocznicę jego śmierci.
Uchwała nr 845/171/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 846/172/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2017 rok.
Uchwała nr 847/172/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Pszczyńskiego.
Uchwała nr 848/172/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2017 rok.
Uchwała nr 849/172/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 850/172/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz ...
Uchwała nr 851/172/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie współorganizacji ze Studenckim Kołem Naukowym „Conkrete” 41. edycji międzynarodowych zawodów Betonkanorace 2018.
Uchwala nr 852/172/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-05-14 14:58:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 14:57:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:16:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:16:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:16:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:16:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:16:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:16:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:15:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:15:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:15:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:15:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:14:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:14:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:14:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:14:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:14:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:14:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:02:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:02:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:02:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:01:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:01:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:01:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 14:50:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 14:50:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 14:50:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 14:31:42 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-04-12 14:01:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:39:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:39:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:39:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:39:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:39:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:39:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:38:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:38:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:38:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:38:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:37:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:37:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:37:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:37:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:36:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:36:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:36:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:35:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:35:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:35:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:34:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:34:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:34:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:34:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:34:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:34:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:33:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:33:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:33:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:33:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:32:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:32:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:32:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:32:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:32:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:32:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:32:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:32:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:32:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:31:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:31:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:31:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:31:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:30:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:30:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:30:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:30:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:29:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:29:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:29:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:29:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:29:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:29:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:29:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:29:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:29:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:29:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:29:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:29:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:28:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:28:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:28:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:28:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-12 13:28:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 13:28:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-12 11:35:07 Barbara Leśnik

Edycja

2018-04-12 11:34:37 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

852

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-04-12 11:34:37

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-04-12 11:34:37

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik