Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 25 czerwca 2018 r., znak GL.ZUZ.2.421.396.2018.BD/4786 o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do cieku Rów Staromiejski, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 1078/34 obręb Stara Wieś, gmina Pszczyna, wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych – ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-07-02 14:03:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-02 14:03:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-07-02 14:03:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-07-02 14:02:30 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

647

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-07-02 14:02:30

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-07-02 14:02:30

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik