Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 17 września 2018 r., znak GL.ZUZ.2.421.294.2018.MŁ/7172 o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu obiektu handlowego na działkach ewidencyjnych nr 558/8 i 559/8 przy ul. Męczenników Oświęcimskich w Ćwiklicach do istniejących urządzeń wodnych (2 studni chłonnych).

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-09-25 14:19:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-25 14:18:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-25 14:18:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-25 14:18:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-25 14:18:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-25 14:16:30 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

646

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-09-25 14:16:30

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-09-25 14:16:30

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik