Zawiadomienie znak GL.ZUZ.2.4210.119.2020.TL/RKW-2020-2934 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku F2-F3 – od ul. Fitelberga w Łące do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej, w tym budowa ścieżek rowerowych”.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-05-08 14:06:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-08 14:06:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-08 14:06:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-08 14:05:43 Barbara Leśnik

Utworzenie