Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r.., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.53 informującego, że Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska decyzja z dnia 10 kwietnia 2020 r., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.51, uchylił w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła “Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła “Suchy Potok” w Bielsku-Białej” i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie organu pierwszej instancji ....

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-06-02 15:26:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 15:24:51 Barbara Leśnik

Edycja

2020-06-02 15:22:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 15:21:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 15:20:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-02 15:20:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-02 15:20:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-02 15:19:29 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

19

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2020-06-02 15:19:29

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2020-06-02 15:19:29

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik