index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Deklaracja dostępności -> Tablica ogłoszeń -> Przetargi

 

PLATFORMA ZAKUPOWA

Infor­mu­jemy, że od dnia 1 października 2019 wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

For­mu­larz rejes­tracji

Zamówienia pub­liczne powyżej art. 4 pkt 8 w tym na Usługi Społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienia pub­liczne poniżej art. 4 pkt 8

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-​mailem: kontakt@logintrade.pl

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowania przetargowe przed uru­chomie­niem Plat­formy Zakupowej (Starsze niż 1 października 2019)

 

Przetargi ogłaszane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

 

 PLANY POSTĘPOWAŃPodmiot udostępniający informację Powiat Pszczyna
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Jan Mikołajec 2005-07-13 08:48  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Barbara Leśnik 2020-01-17 13:25  Historia zmian