index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Deklaracja dostępności -> Inne informacje -> Elektroniczna skrzynka podawcza

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

     Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651) Starostwo Powiatowe w Pszczynie informuje, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Pszczynie umieszczona jest na platformie

                                                           

 

 

UWAGA! Aby można było złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie SEKAP – konto jest bezpłatne. Załóż konto.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Pszczynie:

I.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 

II.      Dostarczenie dokumentów do Kancelarii Starostwa pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtoru do czwartku od 7.30 do 15.30, natomiast w piątki od 7:30 do 14:00 na następujących nośnikach danych:

·        dyskietka 1,44 MB

·        pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

·        płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Pszczynie:

1.      Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2.      Akceptowalne formaty załączników to:

·        doc, docx, rtf

·        xls

·        csv

·        txt

·        gif, tif, bmp, jpg

·        pdf

·        zip

3.      Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4.      Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 Podmiot udostępniający informację Powiat Pszczyna
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Dorota Garus 2010-01-12 11:26  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Dorota Garus 2011-05-18 12:39  Historia zmian