index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Deklaracja dostępności -> Starostwo -> Rejestry, ewidencje

 

EWIDENCJE I REJESTRY

 

 

Dane i informacje udostępniane są na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu) z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawych (Dz. U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228), wg zasad określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 j.t. ze zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).

 

 

 

 

 

Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych w poszczególnych komórkach

Starostwa Powiatowego w Pszczynie

 

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu

 

·         Ewidencja i rejestracja pojazdów

·         Ewidencja kierowców

·         Ewidencja wydanych kart parkingowych

·         Ewidencja wydanych legitymacji instruktora

·         Ewidencja wydanych uprawnień diagnosty

·         Wykaz stacji kontroli pojazdów powiatu pszczyńskiego*

·        Rejestr ośrodków szkolenia kierowców powiatu pszczyńskiego*

 

 

 

Wydział Organizacyjny

 

·         Rejestr skarg i wniosków

·         Rejestr Zarządzeń Starosty*

·         Rejestr uchwał Zarządu Powiatu*

·         Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

 

 

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

·         Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

·         Ewidencja zawierająca informacje o ilościach i rodzajach  gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane na podstawie których  określono te ilości

·         Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

·         Publicznie dostępny wykaz zawierający dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie*

 

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 

·         Ewidencja Gruntów i Budynków

·         Ewidencja prac geodezyjnych

·         ZUDP

·         Wyłączenia z produkcji rolniczej

·         Użytkowanie wieczyste

·         Odszkodowania

·         Dzierżawa

 

 

Wydział Oświaty

 

·         Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 

·         Rejestr pozwoleń na budowę i rozbiórkę

·         Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę

·         Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

·         Rejestr opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych

·         Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

·         Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

Biuro Rady

 

·         Rejestr uchwał Rady*

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

 

  

Objaśnienia:

    * - zbiór dostępny w wersji elektronicznej (proszę kliknąć na nazwę)

  ** - wykaz klubów/stowarzyszeń dostępny w wersji elektronicznej (proszę kliknąć na nazwę)

*** - zbiór nie jest dostępny zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

        (Dz. U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228)     Podmiot udostępniający informację Powiat Pszczyna
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Dorota Garus 2010-02-16 11:55  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Barbara Leśnik 2019-12-12 15:13  Historia zmian