Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2020

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie powiatu pszczyńskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-05-28 11:40:38 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-05-28 11:40:38 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-05-28 11:40:10 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-05-28 11:40:09 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-05-28 11:40:09 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-05-28 11:38:24 Anna Szpoczek

Edycja

2021-05-28 11:38:14 Anna Szpoczek

Edycja

2021-05-28 11:37:14 Anna Szpoczek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

728

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2021-05-28 11:37:14

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-05-28 11:37:14

Osoba wprowadzająca informację

Anna Szpoczek