Rejestry, ewidencje

 

EWIDENCJE I REJESTRY

 

 

Dane i informacje udostępniane są na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu) z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawych (Dz. U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228), wg zasad określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 j.t. ze zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692).

 

 

 

 

 

Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych w poszczególnych komórkach

Starostwa Powiatowego w Pszczynie

 

 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu

 

·         Ewidencja i rejestracja pojazdów

·         Ewidencja kierowców

·         Ewidencja wydanych kart parkingowych

·         Ewidencja wydanych legitymacji instruktora

·         Ewidencja wydanych uprawnień diagnosty

·         Wykaz stacji kontroli pojazdów powiatu pszczyńskiego*

·        Rejestr ośrodków szkolenia kierowców powiatu pszczyńskiego*

 

 

 

Wydział Organizacyjny

 

·         Rejestr skarg i wniosków

·         Rejestr Zarządzeń Starosty*

·         Rejestr uchwał Zarządu Powiatu*

·         Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

 

 

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

·         Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

·         Ewidencja zawierająca informacje o ilościach i rodzajach  gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane na podstawie których  określono te ilości

·         Rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

·         Publicznie dostępny wykaz zawierający dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie*

 

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

 

·         Ewidencja Gruntów i Budynków

·         Ewidencja prac geodezyjnych

·         ZUDP

·         Wyłączenia z produkcji rolniczej

·         Użytkowanie wieczyste

·         Odszkodowania

·        Dzierżawa

 

 

Wydział Oświaty

 

·         Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa

 

·         Rejestr pozwoleń na budowę i rozbiórkę

·         Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę

·         Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

·         Rejestr opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych

·         Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

·         Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

Biuro Rady

 

·         Rejestr uchwał Rady*

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

 

  • Ewidencja stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu**
  • Ewidencja wydanych poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „POUFNE” ***
  • Ewidencja wydanych poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”***

  

Objaśnienia:

    * - zbiór dostępny w wersji elektronicznej (proszę kliknąć na nazwę)

  ** - wykaz klubów/stowarzyszeń dostępny w wersji elektronicznej (proszę kliknąć na nazwę)

***  - zbiór nie jest dostępny zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

        (Dz. U. z 2010r. Nr 182 poz. 1228)     

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-10-13 11:49:02 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2023-10-13 11:49:00 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2023-01-30 09:12:27 Barbara Leśnik

Edycja

2020-05-20 10:37:26 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-02 12:39:49 Barbara Leśnik

Edycja

2020-04-02 12:38:02 Barbara Leśnik

Edycja

2019-12-12 15:13:06 Barbara Leśnik

Edycja

2019-12-12 15:12:43 Barbara Leśnik

Edycja

2019-12-12 15:12:06 Barbara Leśnik

Edycja

2019-12-12 15:11:06 Barbara Leśnik

Edycja

2019-12-12 15:09:19 Barbara Leśnik

Edycja

2019-04-29 11:46:23 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-12 12:20:20 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-12 12:20:07 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-12 12:19:44 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-12 12:19:31 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-12 12:19:16 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-12 12:19:05 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-12 12:18:55 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-10 15:39:43 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-10 15:39:01 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-10 15:38:44 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-10 15:33:57 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-10 15:33:26 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-06 13:43:02 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-06 13:33:17 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-06 13:32:05 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-06 13:30:13 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-06 13:29:12 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-06 13:28:34 Barbara Leśnik

Edycja

2017-03-13 15:41:57 Barbara Leśnik

Edycja

2017-03-13 15:37:46 Barbara Leśnik

Edycja

2017-03-13 15:36:34 Barbara Leśnik

Edycja

2017-03-13 15:33:09 Barbara Leśnik

Edycja

2017-03-13 15:30:44 Barbara Leśnik

Edycja

2017-03-10 08:50:03 Barbara Leśnik

Edycja

2017-01-03 13:06:06 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2016-12-29 13:17:16 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2016-12-29 13:12:08 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2016-12-29 13:07:25 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2016-12-29 11:04:44 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2016-12-29 10:57:54 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-29 10:57:50 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-29 10:50:04 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-29 10:50:02 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 10:50:02 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 10:45:20 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-29 10:45:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 10:45:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-11-10 08:30:31 Barbara Leśnik

Edycja

2016-11-10 08:30:23 Barbara Leśnik

Edycja

2016-11-10 08:30:10 Barbara Leśnik

Edycja

2016-11-10 08:30:00 Barbara Leśnik

Edycja

2016-11-10 08:29:50 Barbara Leśnik

Edycja

2016-11-10 08:24:15 Barbara Leśnik

Edycja

2016-11-04 12:58:12 Barbara Leśnik

Edycja

2016-10-19 12:24:58 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2016-10-19 12:20:46 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2016-10-19 12:19:26 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2016-10-10 14:24:23 Barbara Leśnik

Edycja

2016-10-10 14:24:15 Barbara Leśnik

Edycja

2016-10-07 11:57:42 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-21 12:49:19 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-21 12:49:14 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-21 12:44:08 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-21 12:35:19 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-13 12:17:37 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-07 10:01:00 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-05 13:47:09 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-05 13:45:42 Barbara Leśnik

Edycja

2016-07-13 13:27:20 Barbara Leśnik

Edycja

2016-07-13 13:25:28 Barbara Leśnik

Edycja

2016-07-13 13:23:59 Barbara Leśnik

Edycja

2016-07-11 12:18:04 Barbara Leśnik

Edycja

2016-07-11 12:10:17 Barbara Leśnik

Edycja

2016-07-11 12:07:55 Barbara Leśnik

Edycja

2016-07-11 12:03:35 Barbara Leśnik

Edycja

2016-07-11 12:02:34 Barbara Leśnik

Edycja

2016-07-11 12:01:08 Barbara Leśnik

Edycja

2016-05-09 16:07:57 Barbara Leśnik

Edycja

2016-05-09 16:04:47 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-05 08:54:38 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-04 13:59:46 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-04 13:55:42 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-04 13:55:29 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-04 13:53:29 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-04 13:52:08 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-04 13:51:47 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-04 13:45:20 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-04 13:35:57 Barbara Leśnik

Edycja

2016-04-04 13:29:15 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-31 13:30:58 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 16:13:45 Tymoteusz Wallus

Edycja

2016-03-21 16:10:02 Tymoteusz Wallus

Edycja

2016-03-21 16:06:57 Tymoteusz Wallus

Edycja

2016-03-21 15:55:40 Tymoteusz Wallus

Edycja

2016-03-11 13:31:17 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-11 13:02:23 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-11 12:59:07 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-07 14:53:45 Tymoteusz Wallus

Edycja

2016-02-17 11:18:19 Barbara Leśnik

Edycja

2016-02-17 11:13:03 Barbara Leśnik

Edycja

2016-02-17 11:02:42 Barbara Leśnik

Edycja

2016-02-17 10:54:58 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-26 11:44:23 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-25 15:09:43 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-25 15:09:18 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-25 15:08:29 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-25 15:05:27 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-25 15:04:53 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:55:59 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:55:02 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:54:21 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:51:48 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:51:21 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:48:56 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:47:38 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:22:19 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:21:37 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:18:15 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:18:00 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:17:21 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:16:10 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:15:29 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:09:46 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:09:26 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 16:09:00 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-18 10:47:38 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-18 10:46:47 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-18 10:32:00 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-18 09:58:05 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-18 09:57:01 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-18 09:48:58 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-18 09:44:41 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-18 09:38:44 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-26 12:35:10 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-26 12:30:42 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-26 11:58:21 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-26 11:45:47 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-26 11:23:30 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-26 11:19:37 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-26 11:18:29 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-26 11:17:11 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-25 14:14:35 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-25 12:50:22 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-25 12:38:58 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2015-06-25 12:38:55 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2015-06-23 14:55:41 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-23 14:54:20 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-23 14:41:28 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-02 10:40:49 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-02 09:43:14 Barbara Leśnik

Edycja

2015-06-02 09:27:33 Barbara Leśnik

Edycja

2015-05-29 12:03:56 Barbara Leśnik

Edycja

2015-05-29 11:36:52 Barbara Leśnik

Edycja

2015-05-29 11:34:09 Barbara Leśnik

Edycja

2015-05-28 10:53:16 Barbara Leśnik

Edycja

2015-05-26 14:12:27 Barbara Leśnik

Edycja

2015-05-26 14:07:47 Tymoteusz Wallus

Edycja

2015-05-26 14:01:35 Barbara Leśnik

Edycja

2015-05-26 13:57:58 Barbara Leśnik

Edycja

2015-04-20 15:12:05 Barbara Leśnik

Edycja

2015-04-20 15:11:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-04-20 15:11:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-20 15:11:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-04-20 14:59:56 Barbara Leśnik

Edycja

2015-04-20 14:57:37 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-31 08:52:58 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-31 08:52:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-03-31 08:52:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-31 08:52:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-03-31 08:00:17 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-30 16:12:29 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-30 16:09:42 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:45:48 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:44:02 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:38:30 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:37:44 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:35:02 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:32:46 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:29:17 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:26:11 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:23:04 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:21:01 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:16:15 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:14:10 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 13:10:15 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 12:44:22 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 12:33:29 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 12:30:53 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 12:27:38 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 12:10:22 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-27 12:09:07 Barbara Leśnik

Edycja

2015-03-16 12:50:37 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-03-16 10:01:13 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-03-16 10:00:28 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-03-16 09:56:47 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-03-16 09:56:02 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-03-16 09:18:04 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-03-16 09:16:42 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-03-16 09:13:23 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-03-16 09:11:19 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-29 09:12:25 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-29 08:57:01 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-29 08:50:02 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 14:37:40 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 12:13:00 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 12:12:31 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2015-01-15 12:12:23 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 12:05:18 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 12:06:18 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 12:05:35 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 12:04:58 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 12:01:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2015-01-14 12:01:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:57:40 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 11:56:08 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 11:51:30 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 11:47:56 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2015-01-14 11:47:52 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2015-01-14 11:46:47 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 11:46:12 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:46:09 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:46:09 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:44:59 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 11:39:24 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 11:36:37 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 11:36:09 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-14 11:36:05 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:36:05 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2015-01-14 11:30:30 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-14 11:26:03 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-12-11 11:28:23 Renata Sosna

Edycja

2014-11-12 14:25:20 Renata Sosna

Edycja

2014-11-07 09:49:00 Renata Sosna

Edycja

2014-11-07 09:44:03 Renata Sosna

Edycja

2014-11-07 09:43:15 Renata Sosna

Edycja

2014-11-05 09:19:54 Renata Sosna

Edycja

2014-11-03 13:54:45 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2014-11-03 13:54:14 Dorota Garus

Edycja

2014-11-03 13:53:00 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2014-11-03 13:52:48 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2014-11-03 13:52:39 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2014-11-03 13:52:39 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2014-11-03 13:50:04 Dorota Garus

Edycja

2014-07-14 09:23:21 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-06-24 12:54:23 Renata Sosna

Edycja

2014-06-24 12:52:43 Renata Sosna

Edycja

2014-06-24 12:51:58 Renata Sosna

Edycja

2014-06-24 12:48:28 Renata Sosna

Edycja

2014-06-24 12:43:56 Renata Sosna

Edycja

2014-06-24 12:37:57 Renata Sosna

Edycja

2014-06-10 14:43:16 Renata Sosna

Edycja

2014-05-09 13:40:31 Renata Sosna

Edycja

2014-05-09 11:02:09 Renata Sosna

Edycja

2014-05-07 08:41:06 Renata Sosna

Edycja

2014-05-07 08:40:25 Renata Sosna

Edycja

2014-05-07 08:40:09 Renata Sosna

Edycja

2014-05-07 08:39:38 Renata Sosna

Edycja

2014-05-07 08:37:45 Renata Sosna

Edycja

2014-05-07 08:36:49 Renata Sosna

Edycja

2014-04-24 14:35:20 Renata Sosna

Edycja

2014-04-23 09:01:08 Renata Sosna

Edycja

2014-04-18 09:36:06 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2014-04-18 09:35:34 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-18 09:35:31 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2014-04-18 09:34:51 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-18 09:34:41 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2014-04-18 09:34:41 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2014-04-18 09:30:37 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-04-18 09:16:24 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-04-10 10:43:07 Renata Sosna

Edycja

2014-04-10 10:11:53 Renata Sosna

Edycja

2014-04-07 16:18:29 Renata Sosna

Edycja

2014-04-07 16:12:06 Renata Sosna

Edycja

2014-04-07 16:06:37 Renata Sosna

Edycja

2014-03-12 10:04:15 Renata Sosna

Edycja

2014-02-26 13:24:54 Renata Sosna

Edycja

2014-02-04 11:58:37 Renata Sosna

Edycja

2014-02-04 11:51:13 Renata Sosna

Edycja

2014-02-04 11:48:18 Renata Sosna

Edycja

2014-02-04 11:44:50 Renata Sosna

Edycja

2014-02-04 11:41:07 Renata Sosna

Edycja

2014-02-04 11:37:23 Renata Sosna

Edycja

2013-12-09 10:06:47 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2013-11-18 14:13:13 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 14:09:04 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:57:21 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:55:35 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:53:33 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:51:49 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:49:44 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:48:07 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:45:57 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:43:56 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:41:23 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 13:29:05 Renata Sosna

Edycja

2013-11-18 12:30:32 Renata Sosna

Edycja

2013-11-13 14:07:45 Renata Sosna

Edycja

2013-11-06 11:41:45 Renata Sosna

Edycja

2013-11-06 11:34:32 Renata Sosna

Edycja

2013-10-07 12:45:35 Renata Sosna

Edycja

2013-10-04 13:11:33 Renata Sosna

Edycja

2013-10-04 13:10:35 Renata Sosna

Edycja

2013-10-04 13:09:36 Renata Sosna

Edycja

2013-10-04 13:00:10 Renata Sosna

Edycja

2013-09-26 08:16:45 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2013-09-16 11:21:58 Renata Sosna

Edycja

2013-09-16 11:19:01 Renata Sosna

Edycja

2013-09-16 11:15:01 Renata Sosna

Edycja

2013-09-02 14:35:21 Barbara Leśnik

Edycja

2013-08-29 12:16:26 Barbara Leśnik

Edycja

2013-08-22 09:38:16 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2013-08-14 14:25:15 Renata Sosna

Edycja

2013-08-14 14:24:27 Renata Sosna

Edycja

2013-08-14 14:20:39 Renata Sosna

Edycja

2013-08-14 14:20:20 Renata Sosna

Edycja

2013-08-14 14:19:57 Renata Sosna

Edycja

2013-08-14 14:18:19 Renata Sosna

Edycja

2013-08-14 14:18:03 Renata Sosna

Edycja

2013-08-14 14:15:56 Renata Sosna

Edycja

2013-08-14 14:15:10 Renata Sosna

Edycja

2013-08-14 14:13:44 Renata Sosna

Edycja

2013-07-26 10:56:29 Renata Sosna

Edycja

2013-07-24 08:10:53 Renata Sosna

Edycja

2013-07-23 15:29:40 Renata Sosna

Edycja

2013-07-23 15:27:50 Renata Sosna

Edycja

2013-07-23 15:26:53 Renata Sosna

Edycja

2013-07-10 13:13:51 Renata Sosna

Edycja

2013-07-10 13:12:30 Renata Sosna

Edycja

2013-07-10 13:10:02 Renata Sosna

Edycja

2013-07-10 13:08:28 Renata Sosna

Edycja

2013-07-08 12:38:14 Renata Sosna

Edycja

2013-06-25 11:36:11 Renata Sosna

Edycja

2013-06-25 11:30:36 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 13:37:21 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 12:55:19 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 08:34:34 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 08:31:35 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 08:26:33 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 08:23:42 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 08:23:34 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 08:20:03 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 08:15:59 Renata Sosna

Edycja

2013-06-13 08:13:45 Renata Sosna

Edycja

2013-06-07 11:23:31 Renata Sosna

Edycja

2013-06-07 11:19:04 Renata Sosna

Edycja

2013-06-07 09:55:20 Anita Goc

Edycja

2013-06-07 09:45:04 Anita Goc

Edycja

2013-06-07 09:44:33 Anita Goc

Edycja

2013-06-07 09:43:22 Anita Goc

Edycja

2013-06-07 09:34:12 Anita Goc

Edycja

2013-06-07 09:31:15 Anita Goc

Edycja

2013-06-07 09:24:11 Anita Goc

Edycja

2013-06-07 09:21:51 Anita Goc

Edycja

2013-06-07 08:47:21 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-06-07 08:46:33 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-06-07 08:43:02 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-06-07 08:35:23 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-31 11:59:24 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 11:52:11 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 11:18:55 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 11:13:06 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 11:07:40 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 10:57:21 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 10:52:25 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 10:49:35 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 10:46:06 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 10:44:05 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 10:41:53 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 10:36:59 Renata Sosna

Edycja

2013-05-31 10:33:53 Renata Sosna

Edycja

2013-05-02 08:33:40 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:33:18 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:31:17 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:28:33 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:26:21 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:24:11 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:21:33 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:20:11 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:19:25 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:19:09 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:18:30 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:18:05 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-05-02 08:13:34 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-04-09 11:58:22 Renata Sosna

Edycja

2013-03-22 11:45:03 Renata Sosna

Edycja

2013-03-22 11:41:28 Renata Sosna

Edycja

2013-03-22 11:37:18 Renata Sosna

Edycja

2013-03-22 11:35:22 Renata Sosna

Edycja

2013-03-22 11:26:51 Renata Sosna

Edycja

2013-03-01 14:08:47 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-02-01 08:12:55 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-01-03 15:25:05 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-28 10:18:42 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-28 10:15:19 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-20 10:43:56 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-06 13:04:17 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-06 11:37:17 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-06 10:34:00 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-06 09:44:42 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-04 12:27:08 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-04 12:24:02 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-04 12:18:55 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-11-19 12:03:48 Renata Sosna

Edycja

2012-11-19 12:00:38 Renata Sosna

Edycja

2012-11-19 12:00:09 Renata Sosna

Edycja

2012-11-19 11:03:05 Renata Sosna

Edycja

2012-11-07 10:27:50 Renata Sosna

Edycja

2012-11-07 10:21:22 Renata Sosna

Edycja

2012-10-19 11:53:53 Renata Sosna

Edycja

2012-10-02 09:47:11 Renata Sosna

Edycja

2012-10-01 12:53:34 Renata Sosna

Edycja

2012-10-01 12:49:12 Renata Sosna

Edycja

2012-10-01 12:45:14 Renata Sosna

Edycja

2012-08-24 13:01:36 Renata Sosna

Edycja

2012-07-03 14:49:28 Renata Sosna

Edycja

2012-06-21 15:07:20 Renata Sosna

Edycja

2012-06-21 15:04:06 Renata Sosna

Edycja

2012-06-21 08:48:09 Renata Sosna

Edycja

2012-06-21 08:41:25 Renata Sosna

Edycja

2012-06-21 07:50:15 Renata Sosna

Edycja

2012-01-26 10:23:36 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-26 10:15:12 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-26 10:12:53 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-26 10:10:38 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-26 10:07:15 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-26 09:52:59 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-26 09:49:34 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-26 09:33:08 Barbara Dłuciok

Edycja

2011-11-25 12:13:07 Renata Sosna

Edycja

2011-11-24 14:18:36 Renata Sosna

Edycja

2011-11-21 12:16:56 Renata Sosna

Edycja

2011-11-21 11:59:16 Renata Sosna

Edycja

2011-11-21 11:56:18 Renata Sosna

Edycja

2011-11-21 11:51:45 Renata Sosna

Edycja

2011-10-27 14:11:00 Renata Sosna

Edycja

2011-10-20 15:22:41 Renata Sosna

Edycja

2011-10-20 15:21:11 Renata Sosna

Edycja

2011-09-21 09:40:26 Renata Sosna

Edycja

2011-09-21 08:42:45 Renata Sosna

Edycja

2011-08-09 12:03:08 Barbara Dłuciok

Edycja

2011-08-09 08:13:33 Barbara Dłuciok

Edycja

2011-08-09 08:08:34 Barbara Dłuciok

Edycja

2011-07-05 14:08:59 Renata Sosna

Edycja

2011-07-05 14:04:46 Renata Sosna

Edycja

2011-07-05 14:00:23 Renata Sosna

Edycja

2011-07-05 13:59:33 Renata Sosna

Edycja

2011-07-05 13:52:40 Renata Sosna

Edycja

2011-07-05 13:51:41 Renata Sosna

Edycja

2011-07-05 13:47:14 Renata Sosna

Edycja

2011-06-22 11:16:56 Renata Sosna

Edycja

2011-06-22 11:09:05 Renata Sosna

Edycja

2011-05-20 07:03:55 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 07:03:41 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 07:01:58 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 06:59:58 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 06:57:22 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 06:53:49 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 06:51:27 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 06:49:27 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 06:47:25 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 06:44:16 Dorota Garus

Edycja

2011-05-20 06:41:11 Dorota Garus

Edycja

2011-05-19 11:29:21 Barbara Dłuciok

Edycja

2011-01-20 08:59:40 Dorota Garus

Edycja

2011-01-20 08:57:52 Dorota Garus

Edycja

2011-01-20 08:54:57 Dorota Garus

Edycja

2010-09-13 12:01:12 Dorota Garus

Edycja

2010-09-13 08:48:27 Dorota Garus

Edycja

2010-09-13 08:47:23 Dorota Garus

Edycja

2010-03-03 14:46:10 Dorota Garus

Edycja

2010-03-03 14:40:54 Dorota Garus

Edycja

2010-03-03 14:36:26 Dorota Garus

Edycja

2010-03-03 14:34:59 Dorota Garus

Edycja

2010-03-03 14:27:07 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 15:24:40 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 15:14:31 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 15:13:09 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 15:12:03 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 15:09:07 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2010-02-16 14:44:17 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 14:43:56 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-02-16 14:43:50 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-02-16 14:43:50 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-02-16 14:40:20 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 13:49:16 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 13:43:19 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 13:41:55 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 13:31:47 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 13:25:44 Dorota Garus

Aktywacja

2010-02-16 12:37:16 Dorota Garus

Deaktywacja

2010-02-16 12:35:55 Dorota Garus

Aktywacja

2010-02-16 12:35:36 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 12:28:42 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 12:00:37 Dorota Garus

Deaktywacja

2010-02-16 11:59:51 Dorota Garus

Aktywacja

2010-02-16 11:59:38 Dorota Garus

Edycja

2010-02-16 11:56:30 Dorota Garus

Deaktywacja

2010-02-16 11:56:05 Dorota Garus

Aktywacja

2010-02-16 11:55:34 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

46226

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2010-02-16 11:55:34

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2010-02-16 11:55:34

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus