Elektroniczna skrzynka podawcza

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

     Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651) Starostwo Powiatowe w Pszczynie informuje, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego w Pszczynie umieszczona jest na platformie

                                                           

 

 

UWAGA! Aby można było złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie SEKAP – konto jest bezpłatne. Załóż konto.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Pszczynie:

I.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 

II.      Dostarczenie dokumentów do Kancelarii Starostwa pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtoru do czwartku od 7.30 do 15.30, natomiast w piątki od 7:30 do 14:00 na następujących nośnikach danych:

·        dyskietka 1,44 MB

·        pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

·        płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Pszczynie:

1.      Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2.      Akceptowalne formaty załączników to:

·        doc, docx, rtf

·        xls

·        csv

·        txt

·        gif, tif, bmp, jpg

·        pdf

·        zip

3.      Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4.      Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2011-05-18 12:39:29 Dorota Garus

Edycja

2011-05-18 12:39:09 Dorota Garus

Edycja

2011-05-18 12:38:13 Dorota Garus

Edycja

2011-05-18 12:37:38 Dorota Garus

Edycja

2011-05-18 11:32:11 Dorota Garus

Edycja

2011-05-18 11:30:00 Dorota Garus

Edycja

2011-05-18 11:29:37 Dorota Garus

Edycja

2011-05-18 11:27:53 Dorota Garus

Edycja

2011-05-18 11:26:19 Dorota Garus

Edycja

2011-05-18 11:26:12 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:41:31 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:40:16 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:39:49 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:39:27 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:38:54 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:38:31 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:37:42 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:36:55 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:28:45 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:28:07 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:26:01 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:16:54 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:14:49 Dorota Garus

Edycja

2010-01-13 08:13:49 Dorota Garus

Aktywacja

2010-01-13 08:13:32 Dorota Garus

Edycja

2010-01-12 15:20:38 Dorota Garus

Edycja

2010-01-12 11:26:48 Dorota Garus

Deaktywacja

2010-01-12 11:26:20 Dorota Garus

Aktywacja

2010-01-12 11:26:04 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

27784

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2010-01-12 11:26:04

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2010-01-12 11:26:04

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus