Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za czerwiec 2021

UCHWAŁA NR 626/139/21ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Kobiór do kategorii dróg gminnych (PDF 359 KB)
UCHWAŁA NR 627/139/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Suszec do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu (PDF 350 KB)
UCHWAŁA NR 628/139/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Suszec do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu (PDF 350 KB)
UCHWAŁA NR 629/139/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany przebiegu drogi gminnej nr 340 051 S ul. Piaskowej w Pszczynie (PDF 285 KB)
UCHWAŁA NR 630/139/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany przebiegu drogi gminnej nr 340 104 S ul. Lipowej w Łące (PDF 285 KB)
UCHWAŁA NR 631/139/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok (PDF 711 KB)
UCHWAŁA NR 632/140/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Grzegorzowi Kuczerze dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie (PDF 161 KB)
UCHWAŁA NR 633/140/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok (PDF 256 KB)
UCHWAŁA NR 634/141/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (PDF 124 KB)
UCHWAŁA NR 635/141/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie: wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Modernizacja budynku internatu przy PZS nr 2 - Pracownie komputerowe„ (PDF 143 KB)
UCHWAŁA NR 636/141/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie: wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest realizacja zadania:
UCHWAŁA NR 637/141/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. (PDF 161 KB)
UCHWAŁA NR 638/141/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok (PDF 605 KB)
UCHWAŁA NR 639/142/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie: wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego w PZS nr 1 w Pszczynie – Roboty budowlane. Postępowanie powtórzone (Cz. 1)” (PDF 146 KB)
UCHWAŁA NR 640/142/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok (PDF 600 KB)
UCHWAŁA NR 641/142/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2020 rok (PDF 107 KB)
UCHWAŁA NR 642/143/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie (PDF 224 KB)
UCHWAŁA NR 643/144/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok (PDF 716 KB)
UCHWAŁA NR 644/144/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązaniu się obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Powiecie Pszczyńskim oraz jego jednostkach organizacyjnych (PDF 400 KB)
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-07-20 15:23:03 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:23:02 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:23:02 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:22:41 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:22:40 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:22:40 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:22:17 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:22:15 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:22:15 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:21:11 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:21:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:21:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:20:43 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:20:42 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:20:42 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:20:08 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:19:17 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:19:17 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:17:49 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:17:29 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:17:29 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:17:08 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:17:05 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:17:05 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:16:42 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:16:40 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:16:40 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:15:47 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:15:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:15:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:15:03 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:15:02 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:15:02 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:13:32 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:13:27 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:13:26 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:12:52 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:12:49 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:12:49 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:11:50 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:11:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:11:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:11:24 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:10:56 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:10:56 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:10:33 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:10:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:10:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:10:07 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:10:06 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:10:05 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:09:36 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:09:30 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:09:30 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:09:13 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-07-20 15:09:12 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:09:12 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-07-20 15:08:33 Anna Szpoczek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

453

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2021-07-20 15:08:33

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-07-20 15:08:33

Osoba wprowadzająca informację

Anna Szpoczek