Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za wrzesień 2021

UCHWAŁA NR 686/154/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 7 września 2021 r. w sprawie: współorganizacji z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej „Spotkań pod Brzymem” (PDF 119 KB)
UCHWAŁA NR 687/154/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 7 września 2021 r. w sprawie: współorganizacji V Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach (PDF 119 KB)
UCHWAŁA NR 688/154/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska w PZS nr 2 w Pszczynie. Postępowanie powtórzone” (PDF 2,07 KB)
UCHWAŁA NR 689/154/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok (PDF 832 KB)
UCHWAŁA NR 690/155/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 572/124/21 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w roku budżetowym 2021 (PDF 125 KB)
UCHWAŁA NR 691/155/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2022 roku (PDF 172 KB)
UCHWAŁA NR 692/155/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest: „Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” (PDF 145 KB)
UCHWAŁA NR 693/155/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok (PDF 700 KB)
UCHWAŁA NR 694/156/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie-etap II – instalacja wody przeciwpożarowej i rezerwowej” (PDF 2 272 KB)
UCHWAŁA NR 695/156/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok ( PDF 814 KB)
UCHWAŁA NR 696/157/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok (PDF 606 KB)
UCHWAŁA NR 697/158/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie (PDF 227 KB)
UCHWAŁA NR 698/158/21 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok (PDF 582 KB)
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-10-15 11:55:37 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-15 11:55:37 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-15 11:55:07 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-15 11:55:06 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-15 11:55:06 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-15 11:54:33 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-15 11:54:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-15 11:54:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:13:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:13:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:13:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:12:41 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:12:40 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:12:40 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:09:45 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:09:17 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:08:48 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:08:06 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:05:33 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:05:32 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:05:32 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:05:07 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:05:06 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:05:06 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:03:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:03:51 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:03:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:02:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-10-01 09:02:51 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-10-01 09:02:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:40:36 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-22 11:40:28 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-22 11:37:47 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:37:47 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:37:09 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-22 11:37:05 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:37:05 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:35:50 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-22 11:35:43 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:35:43 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:34:50 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-22 11:34:48 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:34:48 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-22 11:32:35 Anna Szpoczek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

433

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2021-09-22 11:32:35

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-09-22 11:32:35

Osoba wprowadzająca informację

Anna Szpoczek