Zakres załatwianych spraw

 

Do podstawowych  zadań wydziału należy w szczególności:

 

I. W zakresie bezpieczeństwa :

 • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 • realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego,
 • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu,
 • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 • obsługa powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,
 • obsługa administracyjna oraz współpraca z powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego,
 • wprowadzenie zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części w obiektach lub na określonych terenach na czas nieokreślony lub do odwołania w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową,
 • zadania obronne,
 • zadania z zakresu obrony cywilnej,
 • zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony RP w tym  organizowanie i przeprowadzenia poboru oraz prowadzenie akcji kurierskiej; 

II. W zakresie spraw obywatelskich: 

 • postępowanie z rzeczami znalezionymi,
 • współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych przez organ samorządu powiatu, wynikających z przepisów ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
 • nadzór nad stowarzyszeniami, w tym również prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • postępowanie z fundacjami,
 • decydowanie o przekazaniu zwłok szkołom wyższym oraz udzielania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy,
 • zapewnienie dostępu do informacji publicznej,

III. Prowadzenie kancelarii niejawnej Starostwa.

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-06-07 13:18:30 Barbara Leśnik

Edycja

2014-09-10 12:16:51 Renata Sosna

Edycja

2013-10-15 14:44:54 Renata Sosna

Edycja

2013-10-15 14:44:26 Renata Sosna

Edycja

2012-05-14 09:51:07 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-05-14 09:50:54 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-05-14 09:50:24 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-05-14 09:49:29 Barbara Dłuciok

Edycja

2009-02-16 13:56:56 Dorota Garus

Edycja

2009-02-16 13:55:08 Dorota Garus

Edycja

2009-02-16 13:50:58 Dorota Garus

Edycja

2009-02-16 13:45:27 Dorota Garus

Edycja

2009-02-16 13:42:42 Dorota Garus

Edycja

2008-10-06 13:25:08 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 10:16:42 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 10:11:29 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 10:09:40 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 09:50:56 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 09:50:44 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 09:49:44 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 09:46:54 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 09:41:52 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 08:52:03 Dorota Garus

Edycja

2008-10-01 08:22:10 Dorota Garus

Edycja

2006-09-04 09:58:07 Jan Mikołajec

Edycja

2005-05-20 14:02:17 Jan Mikołajec

Edycja

2004-03-04 12:16:27 Jan Mikołajec

Edycja

2004-03-04 12:15:54 Jan Mikołajec

Edycja

2004-03-04 12:14:17 Jan Mikołajec

Aktywacja

2004-03-04 12:13:56 Jan Mikołajec

Edycja

2004-03-04 11:27:33 Jan Mikołajec

Edycja

2004-03-04 11:19:01 Jan Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

6921

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2005-05-20 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2004-03-04 11:19:01

Osoba wprowadzająca informację

Jan Mikołajec