Przetargi

PLATFORMA ZAKUPOWA

Infor­mu­jemy, że od dnia 1 października 2019 wszys­tkie postępowa­nia prze­tar­gowe prowadz­imy przy uży­ciu plat­formy prze­tar­gowej Login­Trade, na której można znaleźć infor­ma­cje na temat wszys­t­kich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

For­mu­larz rejes­tracji

Zamówienia pub­liczne do 31.12.2020 r.

Zamówienia pub­liczne od 01.01.2021 r.

W przy­padku jakichkol­wiek prob­lemów tech­nicznych prosimy o kon­takt bezpośred­nio z oper­a­torem Plat­formy Zakupowej pod numerem tele­fonu +48 71 787 35 34 lub e-​mailem: kontakt@logintrade.pl

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowania przetargowe przed uru­chomie­niem Plat­formy Zakupowej (Starsze niż 1 października 2019)

Obrót nieruchomościami

Przetargi ogłaszane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

Plany postępowań - w załącznikach:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok wersja 2 (PDF 46 KB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 r. wersja 1 (PDF 45,1 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 12 (PDF 53 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 11 (PDF 51 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 10 (PDF 50 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 9 (PDF 50 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 8 (PDF 49 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 7 (PDF 49 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 6 (PDF 49 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 5 (PDF 49 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 4 (PDF 48 KB)
Plan postepowań na rok 2023 wersja 3 (PDF 48KB)
Plan postępowań na rok 2023 - wersja 2 (PDF 44 KB)
Plan postępowań na rok 2023 (PDF 43 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 11 (PDF 44,1 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 10 (PDF 44 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 9 (PDF 43 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 8 (PDF 42,2 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 7 (PDF 41,9 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 6 (PDF 41 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 5 (PDF 42 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 4 (PDF 41 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 3 (PDF 41 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 2 (PDF 41,3 KB)
Plan postępowań na 2022 rok wersja 1 (PDF 39,9 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 13 (PDF 44,6 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 12 (PDF 43,6 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 11 (PDF, 44KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 10 (PDF 42,8 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 9 (PDF 43 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 8 (PDF 41,4 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 7 (PDF 41,2 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 6 (PDF 42 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 5 (PDF 40,5 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 4 (PDF 40,6 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 3 (PDF 40,8 KB)
Plan postępowań na 2021 rok wersja 2 (pdf. 541 KB)
Plan postepowań na 2020 rok
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-02-23 09:40:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2024-02-23 09:39:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2024-02-23 09:39:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2024-02-23 09:39:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2024-01-31 12:13:37 Barbara Leśnik

Edycja

2024-01-31 11:10:18 Barbara Leśnik

Edycja

2024-01-31 11:10:02 Barbara Leśnik

Edycja

2024-01-31 11:08:38 Barbara Leśnik

Edycja

2024-01-31 11:08:24 Barbara Leśnik

Edycja

2024-01-31 11:08:09 Barbara Leśnik

Edycja

2024-01-17 15:29:28 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-17 15:29:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2024-01-17 15:29:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2024-01-17 11:39:31 Barbara Leśnik

Edycja

2023-12-04 11:40:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-12-04 11:40:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-12-04 11:40:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-10-30 13:30:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-10-30 13:30:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-10-30 13:30:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-10-23 16:29:11 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2023-10-23 16:29:10 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2023-10-23 16:29:10 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2023-10-02 14:25:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-10-02 14:25:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-10-02 14:25:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-08-31 12:32:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-08-31 12:32:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-08-31 12:32:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-08-29 11:11:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-08-29 11:11:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-08-29 11:11:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-07-13 12:56:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-07-13 12:56:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-07-13 12:56:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-06-30 12:24:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-06-30 12:24:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-06-30 12:24:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-05-15 09:39:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-05-15 09:39:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-05-15 09:39:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-04-25 09:45:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-04-25 09:45:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-04-25 09:45:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-04-19 13:25:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-04-19 13:24:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-04-19 13:24:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-04-19 13:24:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-01-16 16:41:21 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2023-01-16 16:41:03 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2023-01-16 16:41:02 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2023-01-16 16:41:02 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2023-01-16 16:40:41 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2023-01-16 16:40:05 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2023-01-16 16:40:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2023-01-16 16:40:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2022-12-08 12:23:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-12-08 12:23:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-10-20 12:46:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-20 12:46:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2022-10-20 12:46:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2022-09-29 14:21:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2022-09-29 14:17:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2022-09-29 14:17:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2022-09-29 14:17:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2022-08-25 13:03:01 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2022-08-25 13:03:00 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-08-25 13:03:00 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-08-10 13:42:04 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-08-10 13:42:04 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-06-29 13:40:13 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2022-06-29 13:40:03 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-06-29 13:40:02 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-05-23 12:12:05 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2022-05-23 12:12:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2022-05-23 12:12:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2022-04-27 13:10:52 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-27 13:10:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-04-27 13:10:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-04-14 09:17:17 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2022-04-14 09:17:15 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2022-04-14 09:17:15 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2022-03-24 14:32:50 Anna Szpoczek

Edycja

2022-03-24 14:32:30 Anna Szpoczek

Edycja

2022-03-24 14:32:19 Anna Szpoczek

Edycja

2022-03-24 14:32:05 Anna Szpoczek

Edycja

2022-03-24 14:31:53 Anna Szpoczek

Edycja

2022-03-24 14:31:02 Anna Szpoczek

Edycja

2022-03-24 14:29:23 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2022-03-24 14:29:20 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-03-24 14:29:20 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-01-11 11:35:03 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-11 11:35:02 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-01-11 11:35:02 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-11-15 14:23:52 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-11-15 14:23:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-11-15 14:23:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-19 11:08:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-10-19 11:08:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-30 14:11:10 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-30 14:11:08 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2021-09-30 14:11:08 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2021-09-14 12:17:11 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-14 12:17:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-14 12:17:10 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:48:20 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-07 10:48:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:48:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-07 10:47:56 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-09-07 10:47:22 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-07 10:46:16 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-09-06 16:50:02 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-06 16:49:44 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-26 12:55:30 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-08-26 12:55:28 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-08-26 12:55:28 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:14:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-08-17 10:14:44 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-29 13:56:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-29 13:56:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-06-29 13:56:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:46:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:46:32 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:45:17 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-14 13:45:13 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:45:13 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:43:51 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-14 13:43:50 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-14 13:43:50 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-03-09 14:20:57 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-09 14:20:32 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-09 14:19:56 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-09 14:17:45 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-23 12:46:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-02-23 12:46:51 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-02-03 14:00:26 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 14:00:07 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 13:59:49 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 13:59:21 Anna Szpoczek

Edycja

2021-02-03 13:56:20 Anna Szpoczek

Edycja

2021-01-15 10:30:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-15 10:30:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2021-01-15 10:30:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-01-17 13:25:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-17 13:25:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-17 13:25:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-17 13:24:58 Barbara Leśnik

Edycja

2020-01-17 13:24:44 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-16 11:45:14 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-16 11:43:46 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-16 11:33:19 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 12:49:53 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 12:49:43 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 11:57:27 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 11:56:03 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 11:55:44 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:26:59 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:24:31 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:24:21 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:23:08 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:22:25 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:22:07 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:20:40 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:20:19 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:18:43 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:17:33 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:16:53 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:16:03 Barbara Leśnik

Edycja

2019-10-01 08:15:44 Barbara Leśnik

Edycja

2009-07-27 08:53:15 Dorota Garus

Edycja

2009-07-27 08:31:40 Dorota Garus

Edycja

2008-12-12 11:01:08 Dorota Garus

Edycja

2008-08-04 15:04:46 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2008-08-04 15:04:19 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2006-12-14 08:03:23 Jan Mikołajec

Edycja

2006-07-25 09:55:56 Jan Mikołajec

Edycja

2006-07-25 09:55:11 Jan Mikołajec

Edycja

2005-07-13 08:48:13 Jan Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

91143

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2005-07-13 08:48:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2005-07-13 08:48:13

Osoba wprowadzająca informację

Jan Mikołajec