II. Zakres załatwianych spraw

II. Zakres załatwianych spraw:

 1. rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów;
 2. prowadzenie ewidencji wyróżników rejestracyjnych pojazdu;
 3. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;
 4. kierowanie osób na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub badania lekarskie;
 5. cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami;
 6. wymiana praw jazdy;
 7. wydawanie/przedłużanie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
 8. prowadzenie rejestru przedsiębiorstw prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do w/w rejestru;
 9. nadzór nad funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów;
 10. wydawanie diagnostom uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;
 11. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do w/w rejestru;
 12. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy;
 13. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;
 14. wyznaczanie jednostek holowniczych i podmiotów prowadzących parkingi dla pojazdów usuwanych z drogi zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym;
 15. wydawanie licencji na transport drogowy;
 16. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;
 17. wydawanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób na liniach regularnych;
 18. przeprowadzanie egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką;
 19. opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
 20. uzgadnianie planowanych przebiegów linii komunikacyjnych;
 21. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
 22. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-06-01 14:58:09 Barbara Leśnik

Edycja

2017-06-01 12:56:15 Barbara Leśnik

Edycja

2017-01-17 09:21:45 Barbara Leśnik

Edycja

2017-01-17 09:20:19 Barbara Leśnik

Edycja

2009-01-14 09:31:09 Dorota Garus

Edycja

2009-01-12 14:09:09 Dorota Garus

Edycja

2008-12-08 13:42:11 Dorota Garus

Edycja

2008-12-08 13:41:27 Dorota Garus

Edycja

2008-12-08 13:40:29 Dorota Garus

Edycja

2008-12-08 13:39:45 Dorota Garus

Edycja

2008-12-08 13:37:46 Dorota Garus

Edycja

2008-12-05 14:59:09 Dorota Garus

Edycja

2008-12-05 14:54:07 Dorota Garus

Aktywacja

2008-12-05 14:45:01 Dorota Garus

Deaktywacja

2008-12-05 14:43:15 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

16351

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2008-12-08 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2008-12-05 14:43:15

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus