IV. Druki do pobrania

Pełnomocnictwo.
Oświadczenie - rejestracja warunkowa.
DRUK nr 1 - Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
DRUK nr 2 - Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
DRUK nr 3 - Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
DRUK nr 3 A - Wniosek o wydanie zaświadczenia w zamian za dowód lub kartę pojazdu.
DRUK nr 4 - Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego.
DRUK nr 5 - Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na: a) wprowadzenie zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu; b) zmianę miejsca zamieszkania; c) wpisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego HAK, GAZ, VAT(1-2), L ,TAXI.
DRUK nr 6 - Wniosek o wydanie wtórnika lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej.
DRUK nr 7 - Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę.
DRUK nr 8 - Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.
DRUK nr 9 - Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu
DRUK nr 9a - Wniosek o wydanie decyzji na nadanie i nabicie numeru nadwozia/podwozia/ramy.
DRUK nr 9b - Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej.
DRUK nr 10 - Wniosek o wydanie krajowego prawa jazdy, wydanie międzynarodowego prawa jazdy, wymianę prawa jazdy, wymianę prawa jazdy wydanego za granicą, wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem, zwrot ...
DRUK NR 12 - Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
DRUK 12a - Wniosek o przedłużenie/wymianę legitymacji instruktora nauki jazdy.
DRUK NR 12b - Zawiadomienie o zgłoszeniu obowiązkowych informacji dotyczących wykładowcy / instruktora nauki jazdy.
DRUK NR 13 - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
DRUK nr 13a - Informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć wraz z listą uczestników kursu.
DRUK nr 13b - Zawiadomienie o przeprowadzonych kursach w zakresie dotyczącym poprzedniego roku
DRUK NR 13c- Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej.
DRUK nr 14 - Wniosek o wydanie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów ( format A4 – drukować dwustronnie)
DRUK nr 15 - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
DRUK nr 16- Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy (format A4 - drukować dwustronnie).
Druk nr 16A - Wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy.
Druk Nr 16B - Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.
DRUK Nr 16C- Oświadczenie osoby uprawnionej na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem.
DRUK Nr 16D - Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej.
DRUK nr 16E - Oświadczenie dotyczące kierowców.
DRUK Nr 16F - Oświadczenie o niekaralności.
DRUK nr 16G - Wykaz pojazdów.
DRUK nr 17 - Wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy (format A4- drukować dwustronnie).
DRUK nr 17A- Wykaz pojazdów.
Druk nr 18 - Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (format A4 - drukować dwustronnie)
Druk nr 18A - Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
DRUK nr 18B - Oświadczenie o niekaralności
DRUK nr 19 - Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (format A4 - drukować dwustronnie)
DRUK nr 19A - Oświadczenie dotyczące kierowców
DRUK nr 19B - Wykaz pojazdów
DRUK nr 20 - Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (format A4 ....
DRUK nr 21 - Wniosek o wydanie/przedłużanie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
DRUK nr 22 - Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (format A4- drukować dwustronnie)
DRUK nr 23 - Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne z uwagi na zmianę danych w nim zawartych (format A4- drukować dwustronnie)
DRUK nr 24
DRUK nr 25 - Wykaz pojazdów zgłoszonych do wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne
DRUK nr 26 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym
DRUK nr 27 - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DRUK nr 28 - Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DRUK nr 29 - Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
DRUK nr 30 - Przykład zobowiązania do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych
DRUK nr 32 - Oświadczenie - zgoda rodziców
DRUK nr 33 - Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków autobusowych.
DRUK nr 34 - Wykaz pojazdów/informacja o taborze.
DRUK nr 35 - Wniosek o zaopiniowanie stałej/czasowej organizacji ruchu
DRUK nr 36 - Wniosek o zatwierdzenie stałej/czasowej organizacji ruchu
DRUK nr 37 - Wniosek o udzielenie zezwolenia na zorganizowanie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny
Umowa na korzystanie z przystanków.
Załącznik nr 2 do umowy na korzystanie z przystanków.
Załącznik nr 3 do umowy na korzystanie z przystanków.
Wykaz przystanków powiatowych
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-08-06 14:42:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-06 14:42:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-08-06 14:42:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-08-06 14:42:16 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-08-06 13:35:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-06 13:35:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-06 13:35:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-06 13:34:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-06 13:34:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-06 13:26:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-06 13:26:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-08-06 13:26:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-08-06 13:25:52 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-08-06 13:24:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-06 13:24:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-08-06 13:24:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-08-06 13:23:53 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-08-06 13:22:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-06 13:22:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-08-06 13:22:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-08-06 13:22:06 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 15:09:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 15:09:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 15:09:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 15:08:42 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 15:05:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 15:05:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 15:05:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 15:05:03 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 15:02:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 15:02:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 15:02:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 15:01:55 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 14:59:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 14:59:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:59:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:58:20 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 14:56:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:56:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 14:56:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:55:07 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 14:52:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 14:52:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:52:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:52:18 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 14:50:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 14:50:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:50:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:49:34 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 14:47:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 14:47:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:47:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:46:32 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 14:42:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 14:42:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:42:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:41:59 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-06-09 14:39:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-09 14:39:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:39:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-09 14:38:48 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-20 13:02:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-20 13:02:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 13:02:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 13:01:57 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-20 13:00:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-20 13:00:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 13:00:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 13:00:36 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-20 13:00:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-20 13:00:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 13:00:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 13:00:05 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-20 12:59:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-20 12:59:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 12:59:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 12:59:35 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-20 12:59:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-20 12:59:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 12:59:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 12:59:06 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-20 12:58:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-20 12:58:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 12:58:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 12:58:37 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-05-20 12:57:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-20 12:57:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 12:57:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-20 12:57:28 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-02-24 13:31:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-02-24 13:31:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-02-24 13:31:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-02-24 13:30:41 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-27 15:24:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-27 15:24:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-27 15:24:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-27 15:24:30 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-27 15:22:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-27 15:22:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-27 15:22:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-27 15:19:29 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-27 15:15:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-27 15:15:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-27 15:14:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-27 15:14:46 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-27 15:10:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-27 15:10:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-27 15:10:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-27 15:09:32 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-10 12:24:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-10 12:11:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-10 12:11:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:11:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:10:59 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-10 12:10:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-10 12:10:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:10:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:10:26 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-10 12:09:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-10 12:09:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-10 12:09:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:09:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:09:21 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-10 12:08:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-10 12:08:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:08:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:08:40 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-10 12:08:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-10 12:08:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:08:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-10 12:07:46 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-02 14:36:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-02 14:36:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:36:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:35:16 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-02 14:34:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-02 14:34:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:34:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:34:39 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-02 14:34:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-02 14:34:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:34:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:34:04 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-02 14:33:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-02 14:33:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:33:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:33:12 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-02 14:32:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-02 14:32:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:32:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:32:31 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-02 14:32:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-02 14:32:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:32:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:31:57 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2019-12-31 08:37:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-31 08:37:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-31 08:27:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-31 08:27:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-31 08:27:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-31 08:27:05 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2019-12-31 08:26:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-31 08:26:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-31 08:26:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-31 08:25:53 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2019-12-31 08:25:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-31 08:25:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-31 08:25:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-31 08:24:29 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2019-09-16 12:06:58 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-16 12:06:57 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-16 12:06:57 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-16 12:06:39 Anna Lala

Usunięcie załącznika

2019-08-07 10:59:44 Anna Lala

Usunięcie załącznika

2019-08-07 10:59:30 Anna Lala

Usunięcie załącznika

2019-08-07 10:56:58 Anna Lala

Usunięcie załącznika

2019-08-07 10:54:46 Anna Lala

Usunięcie załącznika

2019-08-07 10:52:56 Anna Lala

Usunięcie załącznika

2019-08-07 10:52:03 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-07 10:21:21 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-07 10:21:20 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-07 10:21:20 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-07 10:19:35 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-07 10:19:34 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-07 10:19:34 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-07 10:18:35 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-07 10:18:32 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-07 10:18:32 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-07 10:17:33 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-07 10:15:51 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-07 10:15:51 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-07 10:14:19 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-07 10:14:05 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-07 10:14:03 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-07 10:14:03 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:53:26 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 10:53:23 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:53:23 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:53:00 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-06-14 10:50:22 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 10:50:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:50:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:50:00 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-06-14 10:47:42 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-06-14 10:46:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 10:46:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:46:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:41:49 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 10:41:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:41:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:41:34 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-06-14 10:37:06 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 10:37:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:37:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:36:45 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-06-14 10:27:24 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 10:27:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:27:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:27:05 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-06-14 10:20:29 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 10:20:22 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:20:22 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:20:05 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-06-14 10:19:25 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 10:19:23 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:19:23 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 10:18:50 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-06-14 10:02:35 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 10:01:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 09:58:17 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 09:58:15 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 09:58:15 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 09:57:52 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2018-12-06 15:00:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-06 15:00:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 15:00:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 15:00:23 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-12-06 14:58:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-06 14:58:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:58:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:58:28 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-12-06 14:53:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-06 14:53:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:53:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:53:00 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-12-06 14:51:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-06 14:51:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:51:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:51:14 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-12-06 14:50:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-06 14:50:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:50:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:50:15 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-12-06 14:49:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-06 14:49:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:49:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:49:25 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-12-06 14:48:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-06 14:48:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:48:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-06 14:48:03 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-09-27 09:45:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 09:45:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-27 09:45:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-27 09:44:47 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-09-27 09:44:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 09:44:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-27 09:44:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-27 09:43:54 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-09-27 09:42:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 09:42:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-27 09:42:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-27 09:42:22 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-09-27 09:38:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-27 09:38:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-27 09:38:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-27 09:37:16 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-09-06 11:05:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-06 11:05:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-06 11:05:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-06 11:05:27 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-09-06 11:05:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-06 11:05:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-06 11:04:43 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-09-06 10:44:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-06 10:44:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-06 10:44:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-06 10:44:10 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:28:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:28:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:28:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:27:58 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:26:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:26:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:26:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:26:41 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:25:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:25:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:25:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:25:29 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:24:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:24:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:24:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:24:19 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:23:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:23:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:23:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:22:55 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:22:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:22:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:22:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:21:54 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:20:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:20:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:20:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:20:34 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:16:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:16:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:16:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:16:01 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:15:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:15:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:15:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:15:08 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-29 11:14:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-29 11:14:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:14:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-29 11:13:45 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-04-11 12:03:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:59:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:59:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:59:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:48:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:48:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:48:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:48:19 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-04-11 11:47:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:47:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:47:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:47:11 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-04-11 11:44:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:44:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:44:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:42:59 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-04-11 11:42:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:42:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:41:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:41:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:41:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:41:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:41:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:41:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:41:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:40:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-04-11 11:40:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:40:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-04-11 11:40:18 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-03-28 12:03:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-28 12:03:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 12:03:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 12:01:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-28 12:01:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 12:01:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 12:01:29 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-03-28 11:50:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-28 11:49:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:49:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:49:21 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-03-28 11:47:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-28 11:47:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:47:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:46:44 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-03-28 11:45:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-28 11:45:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:45:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:45:23 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-03-28 11:44:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-28 11:44:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:44:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:43:58 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-03-28 11:42:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-28 11:42:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:42:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:41:39 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-03-28 11:39:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-28 11:39:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:39:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:38:53 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-03-28 11:38:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:38:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-28 11:38:21 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-11-10 10:04:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-10 10:04:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-10 10:04:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-10 10:04:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-10 10:02:34 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-06-01 12:59:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-01 12:59:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-01 12:59:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-01 12:58:24 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-30 14:46:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 14:23:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 14:23:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:23:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:23:15 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-30 14:20:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 14:20:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:20:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:20:32 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-30 14:11:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 14:11:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:11:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:10:54 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-30 14:09:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 14:08:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 14:07:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 14:07:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:07:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:07:00 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-30 14:04:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 14:04:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:04:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:03:50 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-30 14:00:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 14:00:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 14:00:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 13:59:49 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-30 13:41:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-30 13:41:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 13:41:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-30 13:40:11 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-24 13:47:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-24 13:47:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 13:47:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 13:45:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-24 13:45:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 13:45:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 13:42:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 13:42:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-24 13:42:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 13:41:09 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-24 11:09:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-24 11:09:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 11:09:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 11:09:46 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-24 11:07:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-24 11:07:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 11:07:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-24 11:07:34 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-18 12:21:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 12:21:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-18 12:21:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-18 12:20:51 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-18 12:08:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-18 12:08:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-18 12:08:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-18 12:07:48 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-03-13 15:42:26 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-03-13 15:37:02 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-03-13 15:31:32 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-03-10 08:53:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-10 08:53:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-10 08:53:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-17 12:27:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-17 12:27:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-17 12:27:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-17 12:26:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-17 12:26:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-17 12:26:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-17 12:25:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-17 12:25:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-17 12:24:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-17 12:24:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-17 12:24:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-12-29 13:15:50 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-29 13:15:49 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 13:15:49 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 13:10:26 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-29 13:10:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 13:10:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 13:05:27 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-29 13:05:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 13:05:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 11:58:54 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-29 11:58:53 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-29 11:58:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-28 14:26:03 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-28 14:26:01 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-28 14:26:01 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-28 14:25:04 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-28 14:23:43 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-28 14:21:21 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-28 14:20:51 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-28 14:17:28 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-28 14:17:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-28 14:17:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-28 14:17:04 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-28 14:10:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-28 14:10:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-28 14:10:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-28 13:39:55 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-28 13:38:47 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-28 13:37:26 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-28 13:35:25 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-27 22:34:26 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-27 22:34:09 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-27 22:34:09 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-27 22:32:59 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-08 12:31:36 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-08 12:31:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-08 12:31:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-08 12:30:53 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-08 12:30:17 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-08 12:30:15 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-08 12:30:06 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-08 12:30:05 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-08 12:30:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-08 12:30:04 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-08 12:30:02 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-08 12:30:02 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-08 12:29:59 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-08 12:29:30 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-08 12:29:18 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-08 12:29:10 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-08 12:28:23 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-12-08 12:27:39 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-08 12:27:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-08 12:26:52 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-08 12:26:32 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-10-25 12:12:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-25 12:10:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-25 12:10:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 12:10:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 12:10:22 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-10-25 12:07:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-25 12:07:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 12:07:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 12:07:12 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-10-25 12:04:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-25 12:04:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 12:04:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 12:04:32 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-10-25 11:59:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-25 11:59:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 11:59:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 11:58:53 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-10-25 11:56:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-25 11:56:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 11:56:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-25 11:55:51 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-10-12 14:11:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-29 11:16:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-29 11:15:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-29 11:15:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-29 11:15:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-29 11:15:30 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-07-26 10:00:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-26 10:00:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-26 10:00:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-26 09:57:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-26 09:57:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-26 09:57:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-26 09:57:13 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-07-26 09:57:08 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-07-26 09:23:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-26 09:23:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-26 09:23:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-26 09:22:40 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-07-26 09:22:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-26 09:22:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-26 09:22:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-26 09:16:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-26 09:16:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-26 09:16:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-06-06 13:06:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-06 13:06:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-06-06 13:06:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 11:19:33 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-04-29 11:19:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-29 11:19:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 11:19:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 11:17:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-29 11:17:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 11:17:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 11:16:48 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-04-29 11:05:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-29 11:04:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 11:04:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 11:04:15 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-04-29 10:52:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-29 10:52:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 10:52:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 10:52:07 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-04-29 10:51:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-29 10:51:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 10:51:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 10:51:34 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-04-29 10:25:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-29 10:25:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 10:25:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 10:25:07 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-04-29 10:02:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-29 09:59:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-29 09:59:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 09:59:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-29 09:58:51 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-01-11 15:44:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-01-11 15:44:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-01-11 15:43:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-01-11 15:43:43 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2014-12-11 09:16:09 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2014-12-11 09:15:56 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2014-12-11 09:15:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2014-12-11 09:15:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2014-12-11 09:11:31 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2014-12-11 09:11:19 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2014-12-11 09:08:18 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2014-12-11 09:08:16 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2014-12-11 09:08:16 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2014-12-11 09:02:05 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2014-12-11 09:01:51 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2014-12-11 09:01:42 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2014-08-26 14:22:50 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 14:22:49 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 14:22:48 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 14:01:43 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 14:00:21 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 14:00:19 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 14:00:18 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 14:00:04 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 13:58:34 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 13:58:32 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:58:32 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:58:20 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 13:56:17 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 13:56:16 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:56:16 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:56:02 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 13:35:03 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 13:32:04 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 13:32:02 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:32:02 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:31:40 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 13:29:22 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 13:29:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:29:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:29:08 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 13:24:58 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 13:24:52 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:24:52 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:24:01 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 13:21:37 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 13:21:35 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:21:35 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 13:21:07 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 10:49:21 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 10:49:20 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:49:19 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:49:04 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 10:46:11 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 10:46:10 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:46:10 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:45:39 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 10:43:08 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 10:43:07 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:43:07 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:42:56 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 10:39:55 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 10:39:53 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:39:52 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:39:41 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 10:32:52 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 10:32:51 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:32:51 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:32:15 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 10:21:23 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 10:21:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:21:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:20:51 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 10:17:23 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 10:17:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:17:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:16:33 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 10:13:23 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 10:13:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:13:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 10:13:01 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 09:41:47 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 09:41:46 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 09:41:46 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 09:41:12 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 09:36:11 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 09:36:09 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 09:36:09 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 09:35:45 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 09:32:02 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 09:31:59 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 09:31:59 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 09:31:28 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-08-26 09:27:30 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-08-26 09:27:20 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 09:27:20 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-08-26 09:26:29 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-07-25 11:28:04 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2014-04-08 14:46:58 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-04-08 14:46:56 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-04-08 14:46:55 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 10:03:35 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-09 10:01:03 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-09 10:00:58 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 10:00:58 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:56:22 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-09 09:56:17 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:56:16 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:50:36 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-09 09:50:29 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:50:29 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:44:55 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-09 09:44:49 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:44:49 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:38:00 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-09 09:37:56 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:37:56 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:12:34 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-09 09:10:47 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-09 09:10:32 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-01-09 09:10:32 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-16 09:17:33 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-16 09:17:32 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-16 09:17:31 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-16 09:17:08 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-09-10 13:14:05 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-10 13:14:03 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:14:03 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:10:16 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-10 13:09:49 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:09:49 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:07:52 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-10 13:07:51 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:07:51 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:07:03 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-09-10 13:06:52 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:06:51 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:04:55 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-10 13:04:54 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:04:54 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-09-10 13:03:16 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-09-10 13:03:06 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-09-10 13:02:59 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-09-10 13:02:52 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-09-04 12:22:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-04 12:22:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2013-09-04 12:22:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2013-09-04 12:22:12 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2013-09-02 12:52:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-02 12:52:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2013-09-02 12:52:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2013-09-02 12:52:23 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2013-09-02 12:51:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2013-09-02 12:51:43 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2013-08-20 10:02:58 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-20 10:02:36 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-20 10:01:31 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-20 10:01:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 10:01:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:59:25 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-20 09:59:24 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:59:24 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:57:21 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-20 09:57:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:57:19 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:49:02 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-20 09:49:01 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:49:01 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:45:46 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-20 09:45:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:45:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:43:00 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-20 09:42:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:42:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-08-20 09:40:15 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2013-08-20 09:40:08 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2013-08-20 09:40:02 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2013-08-20 09:39:53 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2013-08-20 09:39:45 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2013-08-20 09:39:36 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2013-08-14 14:06:01 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 14:06:00 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 14:06:00 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 14:05:33 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 14:05:20 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 14:05:07 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 14:05:06 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 14:04:46 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 14:04:40 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 14:04:40 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 14:03:40 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 14:01:42 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 14:01:41 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 14:01:41 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 14:00:17 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 13:59:52 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:59:18 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 13:59:18 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 13:56:32 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 13:55:13 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:55:12 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 13:55:12 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 13:55:00 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 13:54:54 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:20:59 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:20:37 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:19:34 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:19:12 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:18:53 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:18:31 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:17:42 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 13:16:12 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:35:21 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:35:20 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 11:35:20 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 11:33:47 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 11:32:23 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:32:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 11:32:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 11:31:30 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 11:26:15 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:26:14 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 11:26:14 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 11:25:27 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 11:24:17 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:23:37 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:23:25 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:22:54 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:21:46 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:21:18 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:20:47 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:19:39 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:19:28 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:18:43 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:18:24 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:18:03 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:17:26 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:17:09 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:16:34 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:16:10 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:15:27 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:14:02 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 11:13:55 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 11:13:50 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 11:13:45 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 11:13:39 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 11:07:25 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:07:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 11:07:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 11:07:10 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 11:04:00 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 11:03:59 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 11:03:58 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:59:02 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:59:01 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:59:01 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:58:32 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:58:31 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:58:31 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:57:30 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 10:57:25 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 10:57:08 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 10:53:48 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:53:47 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:53:46 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:53:08 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:53:07 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:53:07 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:52:05 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:52:03 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:52:03 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:46:52 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 10:42:34 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:42:19 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:42:03 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:42:01 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:42:01 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:41:00 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 10:40:51 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:40:51 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:40:44 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:40:31 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:40:31 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:38:28 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:38:26 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:38:26 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:33:18 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:33:17 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:33:17 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:31:46 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:31:45 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:31:45 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:31:15 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 10:29:01 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:28:58 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:28:58 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:26:50 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:26:49 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:26:48 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:24:32 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:24:31 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:24:30 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:22:03 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:22:01 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:22:01 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:20:14 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:19:59 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:19:59 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:17:36 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:17:35 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:17:34 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:16:57 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-08-14 10:16:39 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:16:29 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:16:28 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:16:28 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:15:47 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:14:15 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:14:05 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:14:03 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:14:03 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:11:03 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:08:48 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-08-14 10:08:46 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:08:46 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-08-14 10:07:37 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-04-09 11:12:28 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-09 11:11:47 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-09 11:10:28 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-09 11:10:26 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-04-09 11:10:26 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-04-09 11:04:11 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-09 11:04:10 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-04-09 11:04:10 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-04-09 11:03:57 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-04-09 10:53:21 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-04-09 10:53:19 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-04-09 10:53:18 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-04-09 10:52:41 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-25 08:46:23 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-25 08:46:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:46:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:46:13 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-25 08:45:11 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-25 08:45:10 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:45:10 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:44:58 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-25 08:44:01 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-25 08:44:00 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:44:00 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:43:51 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-25 08:42:45 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:42:45 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:42:34 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-25 08:41:17 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-25 08:41:15 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:41:15 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:40:36 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-25 08:37:35 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-25 08:37:34 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:37:34 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:37:26 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-25 08:36:05 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-25 08:36:03 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:36:03 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:35:48 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-25 08:33:07 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-25 08:33:05 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:33:05 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-25 08:32:30 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 12:35:11 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 12:35:10 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:35:10 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:35:00 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 12:29:52 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 12:28:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:27:25 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 12:19:19 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 12:19:18 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:19:17 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:19:05 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 12:16:26 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 12:16:24 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:16:24 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:16:12 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 12:13:38 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 12:13:37 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:13:37 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:13:22 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 12:10:58 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 12:10:57 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:10:57 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:10:31 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 12:08:21 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 12:08:19 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:08:19 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:08:04 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 12:05:00 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 12:04:58 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:04:58 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:04:43 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 12:02:30 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 12:02:26 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:02:26 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 12:01:55 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 11:58:16 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 11:58:14 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 11:58:14 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 11:57:54 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 11:55:48 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 11:55:47 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 11:55:47 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 11:55:37 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 11:53:03 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 11:53:00 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 11:53:00 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 11:52:46 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-22 11:52:07 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 11:52:06 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-22 11:51:51 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-22 11:51:48 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2013-03-07 10:32:11 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-07 10:30:06 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-07 10:30:05 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-03-07 10:30:05 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-02-01 08:17:48 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2013-02-01 08:16:59 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2013-02-01 08:16:58 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2013-02-01 08:16:58 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2013-01-18 12:23:13 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-01-18 12:23:10 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2012-12-04 12:34:34 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-12-04 12:33:53 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-12-04 12:33:52 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-12-04 12:33:52 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-12-04 12:33:41 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-12-04 12:33:24 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-12-04 12:33:20 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-09-10 11:30:08 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2012-09-10 11:30:06 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2012-09-10 11:30:06 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2012-09-10 11:29:42 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2012-09-10 11:25:44 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2012-09-10 11:25:41 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2012-09-10 11:25:41 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2012-09-10 11:25:22 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2012-09-10 11:18:15 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2012-09-10 11:18:12 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2012-09-10 11:18:00 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2012-06-12 12:43:39 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2012-06-12 12:42:37 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2012-02-01 11:03:57 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-02-01 11:03:53 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-02-01 11:03:53 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-02-01 11:03:32 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 15:05:46 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 15:05:24 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 15:05:00 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 14:37:08 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 14:37:04 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 14:37:04 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 14:36:39 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 14:35:38 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:55:15 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:47:57 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:47:53 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:47:52 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:47:39 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 13:45:45 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:45:41 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:45:41 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:45:32 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 13:45:09 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:45:08 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:45:07 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:43:28 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:43:24 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:43:24 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:41:53 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:41:48 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:41:47 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:39:22 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:39:18 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:39:18 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:38:50 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:34:13 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:34:08 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:34:08 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:33:38 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 13:30:30 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:30:26 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:30:26 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:29:40 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 13:24:23 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:24:18 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:24:18 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:24:10 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 13:20:28 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:20:23 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:20:22 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:20:13 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 13:16:53 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 13:16:44 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:16:44 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 13:16:32 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 13:16:18 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:56:00 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:55:50 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:54:49 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:54:48 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:54:48 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:54:31 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 12:52:16 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:52:15 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:52:15 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:52:05 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 12:50:48 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:50:47 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:50:46 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:50:36 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 12:48:37 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:48:36 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:48:36 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:48:19 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 12:47:09 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:47:07 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:46:53 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 12:46:18 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:45:59 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 12:45:44 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:45:16 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:45:15 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-30 12:44:54 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-30 12:44:42 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-30 12:44:41 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-01-26 08:59:12 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-26 08:59:10 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-26 08:58:29 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-26 08:58:28 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-01-26 08:58:05 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-01-26 08:58:03 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2011-07-04 13:06:53 Renata Sosna

Edycja

2011-07-04 13:03:58 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2011-07-04 13:03:52 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 13:03:52 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 13:03:39 Renata Sosna

Edycja

2011-07-04 13:03:36 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2011-07-04 12:42:56 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2011-07-04 12:42:44 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 12:42:44 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 12:42:30 Renata Sosna

Edycja

2011-07-04 12:42:25 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2011-07-04 12:04:32 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2011-07-04 12:04:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 12:04:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 12:03:59 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2011-07-04 11:20:48 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2011-07-04 11:20:36 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 11:20:36 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 11:20:00 Renata Sosna

Edycja

2011-07-04 11:19:57 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2011-07-04 11:07:04 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2011-07-04 11:06:53 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 11:06:53 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 11:06:33 Renata Sosna

Edycja

2011-07-04 11:06:30 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2011-07-04 10:10:59 Renata Sosna

Edycja

2011-07-04 10:10:52 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2011-07-04 10:10:33 Renata Sosna

Edycja

2011-07-04 10:10:29 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2011-07-04 10:02:43 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2011-07-04 10:02:05 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 10:02:05 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 10:01:11 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2011-07-04 10:00:56 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2011-07-04 09:59:46 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 09:59:46 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 09:59:25 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2011-07-04 09:57:24 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2011-07-04 09:57:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-07-04 09:57:22 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-02-08 13:07:18 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2011-02-08 13:07:16 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2011-02-08 13:07:16 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2011-02-08 13:06:49 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2011-02-08 13:06:36 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2011-02-08 13:05:37 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2011-02-08 13:05:36 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2011-02-08 13:05:30 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2011-02-08 13:05:22 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2011-02-08 13:05:12 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2011-02-08 13:05:12 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2011-02-08 13:05:09 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2010-03-12 08:35:27 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-12 08:35:26 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-12 08:34:33 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2010-03-11 12:34:12 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-11 12:34:11 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 12:34:10 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 12:10:22 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-11 12:10:20 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 12:10:20 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 12:09:03 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-11 12:09:02 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 12:09:02 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 10:03:55 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-11 10:03:53 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 10:03:53 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 10:03:41 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2010-03-11 10:03:25 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-11 10:03:21 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 10:02:45 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2010-03-11 10:01:52 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-11 10:01:49 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 09:53:31 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2010-03-11 09:53:14 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 09:53:06 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2010-03-11 09:53:03 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 09:52:56 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2010-03-11 09:49:44 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-11 09:49:43 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 09:49:43 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 09:48:44 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-11 09:48:43 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 09:48:42 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 09:46:46 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2010-03-11 09:46:44 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2010-03-11 09:46:44 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-04-21 10:34:09 Dorota Garus

Edycja

2009-04-21 10:34:02 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-04-21 10:34:00 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-04-21 10:33:32 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-04-21 10:32:18 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-04-21 10:32:16 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-04-21 10:31:36 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-04-21 10:31:32 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-04-21 10:30:36 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-04-21 10:30:08 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-04-21 10:29:44 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-03-20 13:33:50 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-03-20 13:33:48 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-03-20 12:15:02 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-02-11 09:33:58 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-11 09:33:54 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-30 15:08:49 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-30 15:08:48 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-30 15:08:38 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-01-30 15:06:28 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-30 15:06:25 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-30 15:06:00 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-01-30 15:05:04 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-30 15:05:02 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-30 15:04:51 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-01-30 15:01:30 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-30 15:01:27 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-30 15:01:07 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-01-27 12:48:57 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-27 12:48:52 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-01-22 13:20:53 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 13:20:52 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:27:56 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 11:27:54 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:27:54 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:26:02 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 11:25:54 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:25:20 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-01-22 11:25:10 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:25:09 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:18:47 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 11:18:37 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:18:36 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:16:34 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 11:16:32 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:16:32 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:14:18 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 11:14:00 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:14:00 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:12:39 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 11:12:35 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:12:35 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:11:32 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 11:11:28 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:11:28 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:09:06 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 11:09:02 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:09:02 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:01:42 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 11:01:26 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 11:01:25 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:59:58 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 10:59:57 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:59:28 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-01-22 10:58:52 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 10:58:50 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:58:50 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:53:23 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 10:53:21 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:53:21 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:48:15 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 10:48:13 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:48:13 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:42:56 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:35:17 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 10:35:14 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 10:35:14 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 09:16:41 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-22 09:16:40 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-22 09:16:40 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 12:36:05 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-20 12:35:25 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 12:35:25 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 12:13:22 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-20 12:13:17 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 12:13:17 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 11:21:55 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-20 11:21:53 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 11:21:53 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 10:20:55 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-20 10:20:54 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 10:20:54 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 09:24:07 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-20 09:24:05 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 09:24:05 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 09:20:37 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-20 09:20:35 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 09:20:35 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 09:13:39 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-20 09:13:37 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-20 09:13:37 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-19 13:28:19 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-19 13:28:17 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-19 13:28:17 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-19 13:04:31 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-19 13:04:29 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-19 13:04:19 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-01-19 13:04:16 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-19 13:04:16 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-19 13:01:21 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-01-19 13:01:17 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-19 13:01:17 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-01-19 12:58:16 Dorota Garus

Edycja

2009-01-14 10:31:57 Dorota Garus

Edycja

2008-12-05 14:54:11 Dorota Garus

Aktywacja

2008-12-05 14:45:06 Dorota Garus

Deaktywacja

2008-12-05 14:44:39 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

102139

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2008-12-05 14:44:39

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus