Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: a) wykonanie rozbiórki kładki na rzece Pszczynka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszczynie; b) wykonanie nowej kładki pieszej na rzece Pszczynka w ciągu drog...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-05-22 10:16:15 Dorota Garus

Edycja

2009-05-22 10:13:42 Dorota Garus

Edycja

2009-05-22 10:13:13 Dorota Garus

Edycja

2009-05-22 10:12:31 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

71

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2009-05-22 10:12:31

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2009-05-22 10:12:31

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus