Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych z nawierzchniutwardzonych P.H.U.P. VEIN Sp. J. w jankowicachistniejącym wylotem WD 1 do rowu melioracyjnego na nieru...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-06-18 09:35:33 Dorota Garus

Edycja

2009-06-18 09:32:20 Dorota Garus

Edycja

2009-06-18 09:31:58 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

75

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2009-06-18 09:31:58

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2009-06-18 09:31:58

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus