Zawaiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wody z rowu melioracyjnego R-H-1 do napełniania istniejących stawów rybnych Foltyniok Duży i Foltyniok Mały oraz pobór wody do uzupełniania strat na przesiąki i parowanie.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-06-24 10:19:26 Dorota Garus

Edycja

2009-06-24 10:15:23 Dorota Garus

Edycja

2009-06-24 10:14:54 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

63

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2009-06-24 10:14:54

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2009-06-24 10:14:54

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus