Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: a) wykonanie urządzenia wodnego - wykonanie kanalizacji deszczowej W-1 doPotoku Tyskiego e km 3+530 jego biegu; b) szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie śc...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-09-21 13:19:34 Dorota Garus

Edycja

2009-09-21 13:11:39 Dorota Garus

Edycja

2009-09-21 13:11:22 Dorota Garus

Edycja

2009-09-21 13:11:04 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

65

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2009-09-21 13:11:04

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2009-09-21 13:11:04

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus