Zawiadonienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: a) wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do cieku Branickiego; b) wprowadzenie do cieku Branickiego projektowanymi wylotami W1i W2 ścieków opadowych z odwodni...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-05-19 13:46:16 Dorota Garus

Edycja

2010-05-19 13:46:11 Dorota Garus

Edycja

2010-05-19 13:46:06 Dorota Garus

Edycja

2010-05-19 13:45:50 Dorota Garus

Edycja

2010-05-19 13:45:39 Dorota Garus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

87

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2010-05-19 13:45:39

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2010-05-19 13:45:39

Osoba wprowadzająca informację

Dorota Garus