Druki do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu, bądź decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (docx. 19 KB).
Wniosek o usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o zmianę danych w rejestrze zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
Wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej
Wniosek o wymianę karty wędkarskiej.
Wniosek o zmianę danych w karcie wędkarskiej
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej.
Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego
Oświadczenie opiekuna osoby małoletniej.
Wniosek o przyjęcie do Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pszczyńskiego.
Zgłoszenie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi sporządzony zgodnie z art. 101e Ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-02-18 10:13:01 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-02-18 10:13:01 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-02-18 10:04:29 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-01-04 11:05:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2021-01-04 11:05:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2021-01-04 11:05:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2021-01-04 11:02:18 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-09-14 10:30:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-14 10:30:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-09-14 10:30:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-09-14 10:28:41 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-09-07 10:37:46 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-07 10:37:27 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-02 13:57:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-02 13:57:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-09-02 13:57:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-09-02 13:57:03 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-08-04 13:21:15 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-08-04 13:21:10 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-08-04 13:21:06 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-08-04 13:21:02 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-07-28 15:03:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-28 15:03:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-28 15:03:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-28 15:03:30 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-07-23 13:31:22 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 13:31:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:31:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:30:50 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-07-23 13:28:28 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 13:28:26 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:28:26 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:26:51 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-07-23 13:23:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 13:23:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:23:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:23:07 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-07-23 13:18:39 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 13:18:35 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:18:35 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:17:19 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-07-23 13:12:54 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 13:12:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:12:50 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 13:12:03 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-07-23 12:44:12 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 12:44:10 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 12:44:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 12:43:00 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-07-23 12:37:54 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 12:37:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 12:37:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 12:36:40 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-07-23 12:31:22 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 12:31:19 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 12:31:19 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 12:30:33 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-07-23 12:23:32 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-23 12:23:29 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 12:23:29 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-07-23 12:22:34 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-06-24 13:34:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-06-24 13:34:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-06-24 13:34:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-28 07:36:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-28 07:35:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-28 07:35:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-28 07:35:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-28 07:35:11 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-04-27 13:46:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-04-27 13:46:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-27 13:46:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-04-27 13:45:42 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-16 10:43:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-16 10:43:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-16 10:43:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-16 10:42:55 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2019-02-22 10:58:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-22 10:57:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-22 10:57:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-22 10:57:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-08 13:01:55 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-08 13:01:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-01-08 13:01:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-01-08 12:59:33 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2018-06-26 11:22:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-26 11:22:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-26 11:22:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-26 11:21:54 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-06-26 11:21:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-26 11:21:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-26 11:21:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-26 11:20:41 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-06-26 11:17:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-26 11:17:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-26 11:17:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-26 11:17:18 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-06-26 11:16:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-26 11:16:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-26 11:16:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-26 11:16:23 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 16:09:18 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:54:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:54:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:52:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:52:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:52:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:49:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:49:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:49:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:46:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:46:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:46:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:46:15 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:45:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:45:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:45:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:45:25 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:43:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:43:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:43:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:43:26 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:41:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:41:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:41:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:41:39 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:40:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:40:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:40:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:40:01 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:37:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:37:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:37:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:37:22 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:36:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:36:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:36:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:36:11 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:35:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:35:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:35:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:35:14 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:34:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:34:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:34:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:33:55 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:33:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:33:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:33:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:32:38 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:31:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:31:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:31:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:31:35 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-28 15:21:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-28 15:21:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:21:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-28 15:16:26 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-05-23 14:45:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-23 14:45:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-23 14:45:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-23 14:43:57 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-06-21 12:34:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 12:34:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 12:34:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 12:34:05 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-06-02 15:00:08 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2016-06-02 15:00:02 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-02 14:59:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-06-02 14:58:13 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-02 14:57:47 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-02 14:57:32 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2016-06-02 14:56:28 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-02 14:56:27 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-06-02 14:56:27 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:29:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:28:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:28:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:28:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:27:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:27:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:27:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:25:23 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-05-09 16:25:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:25:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:25:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:20:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:20:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:20:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:17:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:17:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:17:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:17:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:17:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:17:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:15:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:15:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:15:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:14:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:14:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:14:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:12:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:12:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:12:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:10:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-09 16:10:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:10:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-09 16:03:30 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-05-09 16:03:21 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-05-09 16:03:10 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2015-09-04 11:55:50 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-09-04 11:55:50 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-09-04 11:55:31 Tymoteusz Wallus

Usunięcie załącznika

2012-11-15 15:28:48 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 15:27:04 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 15:27:00 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 15:27:00 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:12:19 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:12:18 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:12:18 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:11:37 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:11:37 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:11:36 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:10:47 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:10:46 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:10:45 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:08:45 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-11-15 14:08:37 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-11-15 14:07:41 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:07:40 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:07:40 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:07:21 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-11-15 14:06:51 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:06:50 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:06:50 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:06:11 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:06:10 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:06:10 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:06:00 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-11-15 14:05:47 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2012-11-15 14:05:06 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:05:04 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-11-15 14:05:01 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:05:00 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-11-15 14:04:57 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:04:56 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2012-11-15 14:04:51 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2012-11-15 14:04:50 Barbara Dłuciok

Usunięcie załącznika

2011-09-30 13:10:23 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2011-09-30 13:10:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-09-30 13:10:21 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2011-09-30 13:09:51 Renata Sosna

Edycja

2011-09-30 13:09:48 Renata Sosna

Usunięcie załącznika

2009-09-01 10:15:43 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-09-01 10:15:40 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-09-01 10:12:35 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-09-01 10:12:19 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2009-02-27 11:02:01 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-27 11:00:12 Dorota Garus

Zmiana nazwy załącznika

2009-02-27 11:00:09 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2009-02-27 11:00:09 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2008-10-06 10:33:45 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2008-10-06 10:32:16 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2008-10-06 10:32:04 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2008-10-06 10:30:59 Dorota Garus

Usunięcie załącznika

2008-10-06 10:30:31 Dorota Garus

Dodanie załącznika

2008-10-06 09:46:20 Dorota Garus

Edycja

2005-06-10 14:23:15 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-02-05 14:32:00 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2004-02-05 14:30:28 Jan Mikołajec

Usunięcie załącznika

2003-06-23 14:34:53 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2003-06-23 14:34:15 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

2003-06-23 14:31:27 Jan Mikołajec

Dodanie załącznika

Liczba odwiedzin

13419

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

Osoba wprowadzająca informację

Brak inforamcji