Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z cieku Hynek oraz rowu melioracyjnego do napełniania oraz uzupełniania strat na przesiąki i parowanie dla kompleksu 4 stawów rybnych położonych w Pawł...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-07-07 13:50:22 Katarzyna Kokoszka

Usunięcie załącznika

2010-07-07 13:50:02 Katarzyna Kokoszka

Edycja

2010-07-07 13:35:26 Katarzyna Kokoszka

Edycja

2010-07-07 13:34:20 Katarzyna Kokoszka

Edycja

2010-07-07 13:32:38 Katarzyna Kokoszka

Utworzenie

Liczba odwiedzin

141

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2010-07-07 13:32:38

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2010-07-07 13:32:38

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Kokoszka