Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rowu melioracyjnego A do napełniania oraz uzupełniania strat na przesiąki i parowanie dla potrzeb stawu rybnego o powierzchni 3,01 ha zlokalizowanego...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-07-08 12:37:40 Katarzyna Kokoszka

Edycja

2010-07-08 12:35:41 Katarzyna Kokoszka

Edycja

2010-07-08 12:34:00 Katarzyna Kokoszka

Edycja

2010-07-08 12:33:47 Katarzyna Kokoszka

Edycja

2010-07-08 12:33:34 Katarzyna Kokoszka

Edycja

2010-07-08 12:33:19 Katarzyna Kokoszka

Edycja

2010-07-08 12:30:13 Katarzyna Kokoszka

Utworzenie

Liczba odwiedzin

101

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2010-07-08 12:30:13

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2010-07-08 12:30:13

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Kokoszka