Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Pszczyńskiego z dnia 21 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-10-21 15:11:39 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-10-21 15:09:39 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2013-10-21 15:09:36 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-10-21 15:09:36 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2013-10-21 15:05:04 Renata Sosna

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2828

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2013-10-21 15:05:04

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-10-21 15:05:04

Osoba wprowadzająca informację

Renata Sosna