Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Pszczyńskiego w sprawie : ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o...

 

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 08.09.2014 do 19.09.2014 r.

Powyższe propozycje można złożyć w kancelar Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu ntegracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna.pl.

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-09-30 12:09:44 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-09-30 12:09:43 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-09-30 12:09:43 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-09-05 11:25:13 Renata Sosna

Edycja

2014-09-05 11:24:58 Renata Sosna

Edycja

2014-09-05 11:24:18 Renata Sosna

Edycja

2014-09-05 11:23:30 Renata Sosna

Edycja

2014-09-05 11:22:46 Renata Sosna

Edycja

2014-09-05 11:22:21 Renata Sosna

Zmiana nazwy załącznika

2014-09-05 11:22:20 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-09-05 11:22:20 Renata Sosna

Dodanie załącznika

2014-09-05 11:21:38 Renata Sosna

Edycja

2014-09-05 11:21:02 Renata Sosna

Utworzenie

Liczba odwiedzin

2344

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2014-09-05 11:21:02

Osoba wytwarzająca informację

Paweł Sadza

Czas publikacji

2014-09-05 11:21:02

Osoba wprowadzająca informację

Renata Sosna