Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-11-05 12:54:12 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-11-05 12:54:12 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-26 08:44:35 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-26 08:44:35 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-09-18 12:34:47 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-09-18 12:34:47 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-09-18 12:33:40 Tymoteusz Wallus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1722

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2015-09-18 12:33:40

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-09-18 12:33:40

Osoba wprowadzająca informację

Tymoteusz Wallus