Zarządzenie nr 23/2015 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności ...

 

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 28.09.2015 do 07.10.2015 r.

Powyższe propozycje można złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna.pl.

 

 

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-10-15 08:10:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-15 08:10:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-10-15 08:10:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-09-24 15:30:24 Barbara Leśnik

Edycja

2015-09-24 15:29:42 Barbara Leśnik

Edycja

2015-09-24 15:29:19 Barbara Leśnik

Edycja

2015-09-24 15:28:45 Barbara Leśnik

Edycja

2015-09-24 15:27:53 Barbara Leśnik

Edycja

2015-09-24 15:27:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-09-24 15:27:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-09-24 15:27:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-09-24 15:18:43 Tymoteusz Wallus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1919

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2015-09-24 15:18:43

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-09-24 15:18:43

Osoba wprowadzająca informację

Tymoteusz Wallus