Zarządzenie nr 24/2015 Starosty Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 października w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno...

 

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego”.

Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 22.10.2015 do 30.10.2015 r.

Powyższe propozycje można złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna.pl.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-11-12 13:17:40 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2015-11-12 13:16:38 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-11-12 13:16:38 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-19 14:44:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-19 14:42:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-19 14:41:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-19 14:41:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-10-19 14:41:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2015-10-19 14:40:48 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2015-10-19 12:25:09 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-19 12:25:09 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-19 12:24:59 Tymoteusz Wallus

Usunięcie załącznika

2015-10-19 12:24:37 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-19 12:24:28 Tymoteusz Wallus

Usunięcie załącznika

2015-10-19 12:05:47 Tymoteusz Wallus

Edycja

2015-10-19 12:01:07 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2015-10-19 11:58:47 Tymoteusz Wallus

Edycja

2015-10-19 11:58:03 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-19 11:58:03 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2015-10-19 11:53:52 Tymoteusz Wallus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1874

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2015-10-19 11:53:52

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-10-19 11:53:52

Osoba wprowadzająca informację

Tymoteusz Wallus