Rok 2016

Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Kapituły powołanej do przyznawania wyróżnień dla przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego
Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie regulaminu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie
Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie sposobu postepowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie organizacji przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
Zarządzenie nr 6/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 16.02.2016r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów: "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pszczyńskim na lata 2016-2023"; "Powiato...
Zarządzenie nr 7/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Wspracia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie w roku 2016
Zarządzenie nr OR-III.120.8.2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamównień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
Zarządzenie nr 9/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania pojazdów służbowych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie wprowadzenie "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie"
Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego "ŻUBR 2016"
Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016-2023"
Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Pszczyńskiego-Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w powiecie pszczyńskim
Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia i działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA) w systemie wykrywania i alarmowania w powiecie pszczyńskim
Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do prac modernizujących ewidencję gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Łąka i Poręba (wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej .....
Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie przygotowania i udziału powiatu pszczyńskiego oraz powiatowej administracji zespolonej w regionalnym ćwiczeniu obronnym – „RĆO – 2016”
Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 19/99 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 września 1999r.
Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ustalenia stawki za przyjęcie od przewoźnika lub operatora realizacji usług polegajacej na zainstalowaniu na przystankach autobusowych informacji ...
Zarządzenie nr 20/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie organizowania drogowych powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
Zarządzenie nr 22/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności ...
Zarządzenie nr 23/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 17 października 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej wykonującej czynności związane z przeprowadzaniem przetargu na sprzedaż nieruchomości ...
Zarządzenie nr 24/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie
Zarządzenie nr 25/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 26/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie udzielania zezwoleń na parkowanie pojazdów przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Pszczynie na ulicy 3 Maja w Pszczynie
Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji wartości nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
Zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Pszczyńskiego Nr 14/2014 z dnia 24.06.2014r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
Zarządzenie nr 30/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 6.12. 2016r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 20.12. 2016r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. łagodzenia skutków likwidacji miejsc pracy w Powiecie Pszczyńskim
Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 20.12. 2016r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym dla powiatu pszczyńskiego
Zarządzenie nr 33/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 20.12. 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2014 Starosty Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego ...
Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Pszczyńskiego Nr 14/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-05-31 13:44:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:44:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:44:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:44:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-12 13:12:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-12 13:11:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-12 13:11:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-12 13:11:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-12 13:06:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-12 13:06:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-12 13:06:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-12-22 10:40:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-22 10:40:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-22 10:40:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-22 09:52:47 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-22 09:52:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-22 09:52:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-01 11:54:12 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-01 11:51:30 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-01 11:51:29 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-01 11:51:29 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-01 11:48:22 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-01 11:48:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-01 11:48:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-01 11:45:58 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-01 11:45:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-01 11:45:13 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-01 11:45:13 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-01 11:42:12 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-01 11:42:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-01 11:42:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-11-14 14:27:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-14 14:27:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-14 14:27:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-14 14:27:24 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-11-14 14:26:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-14 14:26:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-14 14:26:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-14 14:26:26 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-10-31 10:34:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-31 10:32:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-31 10:32:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-31 10:32:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-31 10:31:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-31 10:31:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-31 10:31:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-19 14:27:11 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-19 13:44:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-19 13:44:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-19 13:44:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-17 14:41:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-17 14:37:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-17 14:37:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-17 14:37:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-17 14:36:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-17 14:36:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-17 14:36:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-17 14:36:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-17 14:36:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-17 14:36:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-25 13:58:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 13:54:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 13:53:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 13:52:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-25 13:52:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 13:52:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-25 13:52:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 13:52:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-25 13:52:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-25 13:46:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 13:46:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-25 13:46:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-25 13:46:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-25 13:46:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-25 13:46:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-12 09:40:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-12 09:40:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-12 09:40:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-12 09:31:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-12 09:30:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-12 09:30:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-12 09:21:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-12 09:21:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-12 09:20:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-12 09:20:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-12 09:20:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-22 12:21:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-22 12:21:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-22 12:21:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-22 12:21:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-03-22 08:43:09 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-22 08:43:09 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-22 08:38:47 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-22 08:38:47 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-22 08:33:10 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-22 08:33:10 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-22 08:12:17 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-22 08:12:17 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-24 09:47:14 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-24 09:47:14 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-22 17:01:37 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-22 17:01:37 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-17 12:20:41 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-17 12:20:41 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-17 12:15:48 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2016-02-17 12:12:23 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-17 12:12:23 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-12 12:13:47 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2016-02-12 12:11:46 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-12 12:11:46 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-12 12:08:23 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-12 12:08:23 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-10 14:02:00 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-10 14:02:00 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-10 13:59:49 Tymoteusz Wallus

Edycja

2016-02-10 13:59:30 Tymoteusz Wallus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

5714

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2016-02-10 13:59:30

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-02-10 13:59:30

Osoba wprowadzająca informację

Tymoteusz Wallus