Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za styczeń 2016

Uchwała nr 314/57/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzied...
Uchwała nr 315/57/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Uchwała nr 316/57/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Uchwała nr 317/57/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2016 rok
Uchwała nr 318/57/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom na 2016 rok
Uchwała nr 319/57/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie współorganizacji jubileuszu 10-lecia istnienia Zespołu Pieśni Kobiórzanie
Uchwała nr 320/57/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie współorganizacji konferencji na temat "Wychowanie przez czytanie"
Uchwała nr 321/57/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie współorganizacji akcji poboru krwi oraz obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa zaplanowanych w 2016 roku
Uchwała nr 322/57/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki bud...
Uchwała nr 323/58/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie
Uchwała nr 324/58/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie współorganizacji imprez kulturalnych z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Uchwała nr 325/58/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała nr 326/59/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Cyganowi - Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynn....
Uchwała nr 327/59/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia nauczyciela do zastępowania dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie w przypadku nieobecności
Uchwała nr 328/59/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
Uchwała nr 329/59/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie współorganizacji III edycji Konkursu Dziennikarskiego im. Agnieszki Wojtali
Uchwała nr 330/59/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie współorganizacji cyklicznej imprezy charytatywnej Motoserce 2016r.
Uchwała nr 331/59/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie współorganizacji 70. rocznicy powstania Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Uchwała nr 332/59/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie współorganizacji jubileuszu 70-lecia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie
Uchwała nr 333/59/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wymiany międzynarodowej uczniów szkół prowadzonych przez powiat pszczyński
Uchwala nr 334/59/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała nr 335/60/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegozowi Kuczerze - Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 Specjlanych im. Janusza Korczaka w Pszczynie w sprawach dotyczących pro...
Uchwała nr 336/60/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku
Uchwała nr 337/60/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie dofinansowania zakupu koszulek z logo powiatu pszczyńskiego
Uchwała nr 338/60/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie współfinansowania wydania płyty zespołu HUGEccm
Uchwała nr 339/60/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-02-19 08:46:24 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-19 08:46:24 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-19 08:36:12 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-19 08:36:12 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-19 08:33:23 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-19 08:33:23 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-19 08:29:58 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-19 08:29:58 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 15:25:31 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 15:25:31 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 15:17:05 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 15:17:05 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 15:06:32 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 15:06:32 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 15:03:17 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 15:03:17 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:57:26 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:57:26 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:52:54 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:52:54 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:48:55 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:48:55 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:39:12 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:39:12 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:26:40 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:26:40 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:20:19 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2016-02-18 14:19:32 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:19:32 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:02:13 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 14:02:13 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 13:46:05 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 13:46:05 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 13:26:08 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 13:26:08 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 12:33:50 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 12:33:50 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 12:09:08 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 12:09:08 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:59:56 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:59:56 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:41:12 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:41:12 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:37:48 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:37:48 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:31:07 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2016-02-18 11:30:42 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:30:42 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:23:06 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:23:06 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:15:05 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-18 11:15:05 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-17 11:28:18 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-17 11:28:18 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-02-17 11:24:49 Tymoteusz Wallus

Aktywacja

2016-02-17 11:21:56 Tymoteusz Wallus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1506

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2016-02-17 11:21:56

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-02-17 11:21:56

Osoba wprowadzająca informację

Tymoteusz Wallus