Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za luty 2016

Uchwała nr 340/61/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia rekrutacji do szkół prowadzonych przez powiat pszczyński na rok szkolny 2016/2017
Uchwała nr 341/61/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2016
Uchwała nr 342/61/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała nr 343/62/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie
Uchwała nr 344/62/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "PRZYSTAŃ" w Pszczynie oraz udzielenia pełnomocnictwa
Uchwała nr 345/63/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyznania środków finansowych...
Uchwała nr 346/63/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przyznania środków finansowych na ich realizacj...
Uchwała nr 347/63/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przyznania środków finansowych na ich realizację
Uchwała nr 348/63/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przyznania środków finansowych na ich realizację
Uchwała nr 349/63/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy sprzętu i wyposażenia medycznego oraz umow...
Uchwała nr 350/63/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała nr 351/64/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała nr 352/64/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostk...
Uchwała nr 353/64/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo...
Uchwała nr 354/64/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie współorganizacji Jubileuszu 60-lecia działalności Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego
Uchwała nr 355/64/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie pokrycia kosztów dojazdu Zespołu Śpiewaczego Górzanie na wydarzenia o charakterze kulturalnym mające na celu promocję powiatu
Uchwała nr 356/64/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Poprawa jakości ewidencyjnej mapy n...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-04-08 10:25:29 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:25:27 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:25:27 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:23:31 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:23:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:23:29 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:20:59 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:20:57 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:20:57 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:09:10 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:09:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:09:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:07:06 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:07:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:07:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:04:02 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:03:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:03:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:29:13 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:29:13 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:24:52 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:24:52 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:21:45 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:21:45 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:19:04 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:19:04 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:14:30 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 11:14:30 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 08:10:09 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-04 08:09:55 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 08:09:55 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 08:05:55 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 08:05:55 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 07:57:00 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 07:57:00 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 07:52:57 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 07:52:57 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 07:48:57 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 07:48:57 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 07:45:53 Tymoteusz Wallus

Zmiana nazwy załącznika

2016-03-04 07:45:32 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 07:45:32 Tymoteusz Wallus

Dodanie załącznika

2016-03-04 07:43:29 Tymoteusz Wallus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1322

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2016-03-04 07:43:28

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-03-04 07:43:29

Osoba wprowadzająca informację

Tymoteusz Wallus