Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za marzec 2016

Uchwała nr 357/65/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr S5307 ul. Wojska Polskiego w Mikołowie celem zaliczenia przez właściwy organ do kategorii dróg wojewódzkich oraz nad...
Uchwała nr 358/65/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Miedźna do kategorii gminnych
Uchwała nr 359/65/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie współorganizacji z Ośrodkiem Matka Boża Różańcowa w Pszczynie „XIV Międzyośrodkowych Zawodów Sportowych – Pszczyna 2016”
Uchwała nr 360/66/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
Uchwała nr 361/66/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” na realizac...
Uchwała nr 362/66/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie współorganizacji festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna
Uchwała nr 363/66/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie współorganizacji „IV rajdu Głównym Szlakiem Beskidzkim 2016”
Uchwała nr 364/66/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie współorganizacji ze Stowarzyszeniem Artystycznym „take tam…” II Pszczyńskiego Weekendu Kryminalnego
Uchwała nr 365/66/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie współorganizacja wraz z Kołem Związku Górnośląskiego w Suszcu Powiatowego Spotkania Kobiet
Uchwała nr 366/66/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała nr 367/67/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia „Uczniowski klub Sportowo-Turystyczny DIABLAK” na realizację zadania publicznego powiatu pn. :Sportowo kondycyjnie prze...
Uchwała nr 368/67/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia „Uczniowski klub Sportowo-Turystyczny DIABLAK” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Rowerem sportowo-turyst...
Uchwała nr 369/67/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała nr 370/68/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „PRZYSTAŃ” w Pszczynie oraz udzielenia pełnomocnictwa
Uchwała nr 371/68/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów rozwoju szkolnictwa zawodowego
Uchwała nr 372/68/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wznowienie punktów granicznych działek...
Uchwała nr 373/68/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: modernizacja ewidencji gruntów i budynk...
Uchwała nr 374/68/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 375/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia „Kobiórska Inicjatywa Kulturalna” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja 4 edycji festiwalu...
Uchwała Nr 376/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski „Greg Team” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Grand Prix 2016...
Uchwała Nr 377/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski „Greg Team” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja turnieju.....
Uchwała Nr 378/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyznania środków na dofinansowanie programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych...
Uchwała Nr 379/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyznania środków na dofinansowanie programów z zakresu zwalczania uzależnień realizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński.
Uchwała Nr 380/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2015 rok.
Uchwała Nr 381/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Pszczyńskiego.
Uchwała Nr 382/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2015 rok.
Uchwała Nr 383/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok.
Uchwała Nr 384/69/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki....
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-05-20 09:17:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:17:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:17:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:17:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:16:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:16:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:16:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:16:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:16:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:16:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:16:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:16:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:16:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:15:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:15:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:15:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:15:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:15:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:15:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:15:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:14:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:14:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:14:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:13:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:13:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:13:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:13:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:12:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:12:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:12:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:12:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:11:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:11:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:11:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:11:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:11:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:10:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:09:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 09:09:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:09:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:59:33 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:59:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:59:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:58:46 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:58:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:58:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:57:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:57:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:57:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:57:01 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:56:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:56:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:56:16 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:56:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:56:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:45:03 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:45:02 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:45:02 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:44:21 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:44:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:44:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:39:47 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:39:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:39:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:38:52 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:38:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:38:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:37:50 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:37:49 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:37:49 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:36:58 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:36:56 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:36:56 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:35:30 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:35:28 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:35:28 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:34:27 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:34:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:34:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:33:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:33:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:33:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:32:26 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:32:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:32:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:31:40 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:31:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:31:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:30:31 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:30:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:30:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:29:23 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-04-08 10:29:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:29:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-04-08 10:28:44 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1342

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2016-04-08 10:28:44

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-04-08 10:28:44

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec