Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za kwiecień 2016

Uchwała Nr 385/70/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych placówkach oświatowych w roku budżetowym 2016.
Uchwała Nr 386/70/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej...
Uchwała Nr 387/70/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie przeznaczenia środków na sfinansowanie zadania nt. „Młodzież uczy młodzież ratowania tonących”.
Uchwała Nr 388/70/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie współorganizacji obchodów Święta Wojska Polskiego.
Uchwała Nr 389/70/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok.
Uchwała Nr 390/71/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie kampanii profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom podczas imprezy pn.: „Multikino PaT”...
Uchwała Nr 391/71/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie współorganizacji Uroczystego Koncertu pamięci Jana Pawła II w wykonaniu Mieczysława Szcześniaka.
Uchwała Nr 392/71/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Wymiana...
Uchwała Nr 393/71/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok.
Uchwała Nr 394/72/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023”.
Uchwała Nr 395/72/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie współorganizacji wyjazdu młodzieży w rejon Gór Świętokrzyskich oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego, w ramach programu „Starsza koleżanka, starszy.....
Uchwała Nr 396/72/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok.
Uchwała Nr 397/73/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...
Uchwała Nr 398/73/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Piotrowi Cyganowi – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynn...
Uchwała Nr 399/73/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy profilaktycznej pn. „Broń się! Nie trać wiary!” dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształ...
Uchwała Nr 400/73/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Modernizacja bu...
Uchwała Nr 401/73/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-06-03 10:37:51 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-03 10:37:49 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-06-03 10:37:49 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-06-03 10:37:05 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-03 10:37:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-06-03 10:37:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-06-03 10:35:26 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-03 10:35:24 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-06-03 10:35:24 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-06-03 10:33:36 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-06-03 10:33:33 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-06-03 10:33:33 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-05-20 13:21:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 13:16:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 13:16:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 13:16:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:32:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:31:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:31:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:31:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:30:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:30:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:30:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:29:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:29:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:28:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:28:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:28:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:28:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:28:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:28:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:28:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:28:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:28:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:27:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:27:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:27:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:27:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:27:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:27:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:27:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:26:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:24:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:24:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:24:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:24:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:24:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:24:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:21:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:21:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:21:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:21:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:19:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:19:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:19:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:19:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:19:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:17:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:17:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:17:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:17:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-05-20 10:17:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 10:17:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-05-20 09:08:34 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1240

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2016-05-20 09:08:34

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-05-20 09:08:34

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik