Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za czerwiec 2016

Uchwała Nr 420/79/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie
Uchwała Nr 421/79/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna na realizację zadania publicznego powiatu pn. III Festiwal Siatkówki...
Uchwała Nr 422/79/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie współorganizacji XVI Memoriału Alojzego Pławeckiego
Uchwała Nr 423/79/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 424/79/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
Uchwała Nr 425/80/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała Nr 426/80/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego nauczycielce Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego...
Uchwała Nr 427/80/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Piotrowi Cyganowi – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie…
Uchwała Nr 428/80/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Wykonanie drogi.....
Uchwała Nr 429/80/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Uchwała Nr 430/80/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 431/81/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia „Przeciw Nicości” na realizację zadania publicznego powiatu pn. Organizacja wystaw fotograficznych podczas Festiwalu ...
Uchwała Nr 432/81/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie współorganizacji wyjazdu na mecz z okazji Nocy Świętojańskiej w Brennej
Uchwała Nr 433/81/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. Z o.o. w Woli
Uchwała Nr 434/81/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach
Uchwała Nr 435/81/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 436/81/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków...
Uchwała Nr 437/82/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2015 rok
Uchwała Nr 438/82/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Wykonanie...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-09-14 14:40:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:38:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:38:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:38:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:38:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:38:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:38:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:37:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:37:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:36:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:36:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:36:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:36:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:36:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:36:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:35:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:35:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:35:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:34:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:34:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:34:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:33:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:33:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:33:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:32:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-14 14:32:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-14 14:32:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:42:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:40:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:40:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:36:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:36:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:36:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:36:12 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-07-14 11:35:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:35:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:30:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:30:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:30:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:30:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:30:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:30:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:30:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:30:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:30:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:30:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:30:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:30:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:29:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:29:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:29:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:28:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:28:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:28:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:28:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:28:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:28:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:28:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:28:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:28:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:28:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:27:55 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2016-07-14 11:27:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:27:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:27:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:27:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:27:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:27:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:26:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-07-14 11:26:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:26:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-07-14 11:23:11 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1110

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2016-07-14 11:23:09

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-07-14 11:23:11

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik