Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

 

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 3.10.2016 do 12.10.2016 r.

Powyższe propozycje można złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna.pl.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-10-17 11:27:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-17 11:24:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-10-17 11:24:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-10-17 11:24:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-28 15:23:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-28 15:21:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-09-28 15:21:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-28 15:21:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-09-28 15:17:41 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-28 15:17:12 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-28 15:16:53 Barbara Leśnik

Edycja

2016-09-28 15:16:17 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1342

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2016-09-28 15:16:17

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-09-28 15:16:17

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik