Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za październik 2016

Uchwała Nr 483/95/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „PRZYSTAŃ” w Pszczynie oraz udzielenia pełnomocnictwa
Uchwała Nr 484/95/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przeznaczenia środków na sfinansowanie pomocy dydaktycznej do realizacji programu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów...
Uchwała Nr 485/95/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz utrzymania dotychczasowych stawek czynszu za wynajem pomieszczeń dla Banku Spółdzielczego w Pszczynie
Uchwała Nr 486/95/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Przebudowa ...
Uchwała Nr 487/95/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług pocztowych ...
Uchwała Nr 488/95/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 489/96/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie przyznania dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego „DIABLAK” na realizację zadania publicznego powiatu pn. V Dziennikarsko-Fotograficzn...
Uchwała Nr 490/96/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 491/97/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie...
Uchwała Nr 492/97/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie...
Uchwała Nr 493/97/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2016r. w sprawie współorganizacji XIV festiwalu „Indiański Świat Powwow”
Uchwała Nr 494/97/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2016r. w sprawie współorganizacji spotkania seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie z potomkami polskich emigrantów z Brazylii
Uchwała Nr 495/97/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2016r. w sprawie współorganizacji zawodów strzeleckich z okazji Święta Niepodległości
Uchwała Nr 496/97/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2016r. w sprawie udzielenia zgody na wycinkę drzewa
Uchwała Nr 497/97/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 498/98/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 499/98/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne ...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-12-30 09:11:32 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:11:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:11:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:10:01 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:10:00 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:10:00 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-11-02 12:48:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:51:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:38:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:37:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:37:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:37:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:37:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:36:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:36:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:36:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:36:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:36:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:36:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:35:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:35:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:35:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:35:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:35:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:35:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:35:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:34:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:34:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:34:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:33:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:33:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:33:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:33:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:33:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:33:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:33:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:33:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:33:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:32:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:32:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:32:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:32:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:32:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:32:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:30:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:30:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:26:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:26:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:26:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:26:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:26:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:26:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:25:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2016-11-02 11:25:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:25:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2016-11-02 11:25:08 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1038

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2016-11-02 11:25:08

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-11-02 11:25:08

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik