Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za listopad 2016

Uchwała Nr 500/99/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Wojtanowicz dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie do reprezentowania...
Uchwała Nr 501/99/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie umowy najmu z firmą Rybnet Sp.z o.o.
Uchwała Nr 502/99/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie współorganizacji imprezy sportowej, polegającej na wspólnym treningu z Fit Matka Wariatka
Uchwała Nr 503/99/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 504/100/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 505/101/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Pawłowice do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 506/101/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bernadecie Sojka-Jany – Dyrektorowi Powiatowego urzędu Pracy w Pszczynie oraz Pani Katarzynie Szczotka – Zastępcy ...
Uchwała Nr 507/101/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia...
Uchwała Nr 508/101/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wsparcia organizacji Szlachetnej Paczki
Uchwała Nr 509/102/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017-2023
Uchwała Nr 510/102/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 511/102/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”
Uchwała Nr 512/102/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz utrzymania dotychczasowych stawek czynszu za wynajem pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ...
Uchwała Nr 513/102/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała Nr 514/102/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Usuwanie ...
Uchwała Nr 515/103/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie współorganizacji Charytatywnego Koncertu Świątecznego w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach
Uchwała Nr 516/103/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie współorganizacji V Edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości
Uchwała Nr 517/103/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie współorganizacji z Polskich Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie biegu „Mikołaje-Aniołom”
Uchwała Nr 518/103/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji Wspierania Profilaktyki Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe-Możliwym na realizację zadania publicznego powiatu ...
Uchwała Nr 519/103/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 520/104/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kobiór i Gminie Suszec ....
Uchwała Nr 521/104/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Miedźna i Gminie Goczał...
Uchwała Nr 522/104/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała Nr 523/104/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Pszczyńskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 524/104/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok
Uchwała Nr 525/104/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne ...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-12-30 10:05:24 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 10:04:21 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 10:04:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 10:04:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 10:03:14 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 10:03:13 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 10:03:12 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 10:02:06 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 10:02:05 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 10:02:05 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 10:01:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 10:01:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 10:01:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 10:00:26 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 10:00:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 10:00:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:59:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:59:25 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:59:24 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:59:24 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:58:07 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:58:06 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:58:06 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:57:34 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:56:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:56:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:56:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:54:49 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:54:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:54:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:53:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:53:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:53:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:53:09 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:53:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:53:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:52:31 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:52:01 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:51:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:51:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:51:17 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:51:16 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:51:16 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:50:22 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:50:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:50:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:48:28 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:48:27 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:48:27 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:46:23 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:46:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:46:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:44:36 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:44:35 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:44:35 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:43:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:43:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:43:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:42:47 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:42:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:42:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:42:07 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:41:30 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:41:28 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:41:28 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:31:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:31:13 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:31:13 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:30:13 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:30:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:30:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:27:12 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:27:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:27:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:25:29 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:25:28 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:25:28 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:24:06 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:24:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:24:04 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:22:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:22:31 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2016-12-30 09:22:29 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:22:29 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2016-12-30 09:12:23 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1059

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2016-12-30 09:12:23

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2016-12-30 09:12:23

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec