Rok 2017

Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie zwrotów kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS - wsparcie państwa gospodarza)
Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Powiat Pszczyński w ramach projektu planowanego do realizacji ...
Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 19/99 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 września 1999r.
Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie w roku 2017
Zarządzenie nr OR-III.120.6.2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24.02.2017 w sprawie ustalenia zasad i opłat świadczenia usługi udostępnienia pulpitu zdalnego do systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Pszczynie dla podmiotów ...
Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali użytkowych nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu ...
Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 15 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia listy klasyfikatorów gruntów upoważnionych do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Powiatu Pszczyńskiego
Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Pszczyńskiego Nr 14/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym...
Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie”.
Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego na kadencję 2017-2020.
Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie działań inwestycyjnych podejmowanych przez Powiat Pszczyński w ramach projektu planowanego do realizacji...
Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Kapituły powołanej do przyznawania wyróżnień dla przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego.
Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień dla przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego.
Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 4 maja 2017r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pszczynie.
Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 4 maja 2017r. w sprawie aktualizacji wartości nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenie pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.
Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 19/99 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 września 1999r.
Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2010 Starosty Pszczyńskiego z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.
Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień dla przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego.
Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego nt. zwalczania choroby zakaźnej zwierząt ASF.
Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu oraz procedury postępowania z kluczami.
Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".
Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu pszczyńskiego.
Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 4 września 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi ...
Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 13 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 19/99 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 września 1999r.
Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 4 października 2017r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 10 października 2017r. w sprawie ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego ...
Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 19/99 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 wrzesnia 1999 r.
Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wprowadzeniu zmian w zarządzeniu Nr 15/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia i działania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych ...
Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wprowadzeniu zmian w zarządzeniu Nr 25/2016 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowego Zespołu ....
Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ...
Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Pszczyńskiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie na podstawie umowy o pracę.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-01-10 13:00:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-01-10 13:00:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-10 13:00:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-01-10 12:59:27 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-27 15:02:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-27 15:02:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 15:02:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:59:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-27 14:59:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-27 14:59:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:59:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:56:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-27 14:56:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-27 14:56:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:56:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:54:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-27 14:54:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:54:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:48:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-27 14:48:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:48:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:44:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-27 14:44:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:44:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:41:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-27 14:41:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:41:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-27 14:39:54 Barbara Leśnik

Edycja

2017-12-06 11:28:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 11:27:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 11:27:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:27:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:24:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 11:24:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:24:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:20:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:20:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 11:20:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:12:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 11:12:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:12:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:09:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 11:09:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:09:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:06:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 11:06:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 11:06:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 11:06:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 10:58:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 10:58:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 10:58:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-09 11:42:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-09 11:41:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-09 11:41:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-09 11:41:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-18 13:41:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-18 13:41:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-18 13:40:45 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-08-11 13:13:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-11 13:00:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-11 13:00:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 13:00:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 13:00:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-11 13:00:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 13:00:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:59:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-11 12:59:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:59:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:59:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-11 12:59:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:59:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:59:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-11 12:59:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:59:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:59:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-11 12:59:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:59:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:58:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-08-11 12:58:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-08-11 12:58:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-07-24 09:42:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-24 09:42:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-07-24 09:42:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-07-24 09:41:57 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-07-24 09:41:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-24 09:41:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-07-24 09:41:08 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-31 13:43:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:42:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:42:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:42:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:42:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:42:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:41:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:41:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:41:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:41:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:41:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:41:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:40:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:40:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:40:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:40:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:40:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:40:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:40:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:40:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:40:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:39:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:39:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-31 13:39:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-31 13:39:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-23 11:48:56 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-23 11:48:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-23 11:48:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-23 11:48:36 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-23 11:47:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-23 11:47:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-23 11:47:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-29 15:17:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-29 15:17:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-29 15:17:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-29 15:14:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-29 15:14:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-29 15:14:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-29 15:13:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-29 15:13:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-29 15:13:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-29 15:11:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-29 15:11:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-29 15:11:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-29 15:11:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-06 15:41:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-06 15:40:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-06 15:40:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-06 15:39:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-06 15:39:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-06 15:39:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-06 15:36:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-06 15:35:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-06 15:35:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-06 15:35:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-06 15:31:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-06 15:31:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-06 15:31:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-19 09:25:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-19 09:25:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-19 09:25:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-19 09:25:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-16 11:54:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-16 11:52:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-16 11:51:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-16 11:37:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-16 11:37:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-16 11:37:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-16 10:35:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-16 10:35:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-16 10:35:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-16 10:31:33 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

7052

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-01-16 10:31:33

Osoba wytwarzająca informację

Paweł Sadza

Czas publikacji

2017-01-16 10:31:33

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik