Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za styczeń 2017

Uchwała Nr 536/109/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała Nr 537/109/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji III edycji festiwalu Bankowa Street Live
Uchwała Nr 538/109/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Wojtanowicz dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2 …
Uchwała Nr 539/109/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Wojtanowicz dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2 …
Uchwała Nr 540/109/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji akcji poboru krwi oraz obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa zaplanowanych w 2017 roku
Uchwała Nr 541/109/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki...
Uchwała Nr 542/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice i zaliczenia do kategorii drogi gminnej
Uchwała Nr 543/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój do kategorii dróg powiatowych
Uchwała Nr 544/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...
Uchwała Nr 545/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne...
Uchwała Nr 546/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Uchwała Nr 547/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na 2017 rok
Uchwała Nr 548/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym...
Uchwała Nr 549/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja imprezy artystycznej...
Uchwała Nr 550/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pszczynie na realizację zadania publicznego powiatu...
Uchwała Nr 551/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Tenisa Stołowego w Pszczynie na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja zajęć...
Uchwała Nr 552/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji koncertu z okazji XXXV-lecia Zakładowej Orkiestry Dętej KWK „Krupiński”
Uchwała Nr 553/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji spotkania Sztabu Powiatowego Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Uchwała Nr 554/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Cyganowi – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie w związku z uczestnictwem...
Uchwała Nr 555/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Strączkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli w związku z uczestnictwem ...
Uchwała Nr 556/110/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Opracowanie...
Uchwała Nr 557/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej Nr 540062S ulicy Przemysłowej w Pawłowicach
Uchwała Nr 558/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wymiany międzynarodowej uczniów szkół prowadzonych przez powiat pszczyński
Uchwała Nr 559/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji imprez kulturalnych z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Uchwała Nr 560/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji koncertów muzyki barokowej „Wieczory u Telemanna”
Uchwała Nr 561/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji obchodów 25-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie
Uchwała Nr 562/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji jubileuszu Zespołu Ludowego Ćwikliczanie
Uchwała Nr 563/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji wieczoru wspomnień Kobiórskiego Teatru Kulturalnego
Uchwała Nr 564/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji IV edycji Konkursu Dziennikarskiego im. Agnieszki Wojtali
Uchwała Nr 565/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji koncertu poświęconego wieloletniej dyrektor Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie śp. Zofii Beberok
Uchwała Nr 566/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji pobytu gości z Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Klein Rönnau w Niemczech
Uchwała Nr 567/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie współorganizacji udziału Dominiki Jarczok w Międzynarodowym Konkursie Rzeźby Ludowej w Kanadzie
Uchwała Nr 568/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wsparcia wydania debiutanckiej płyty zespołu NOW
Uchwała Nr 569/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała Nr 570/111/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017-2027
Uchwała Nr 571/112/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy sprzętu i wyposażenia medycznego oraz ...
Uchwała Nr 572/112/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2017
Uchwała Nr 573/112/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: w sprawie wszczęcia procedury ...
Uchwała Nr 574/112/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała Nr 575/113/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku
Uchwała Nr 576/113/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Pszczyńskiego Klubu Tenisowo-Narciarskiego „Greg Team” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu ...
Uchwała Nr 577/113/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Pszczyńskiego Klubu Tenisowo-Narciarskiego „Greg Team” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu ...
Uchwała Nr 578/113/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała Nr 579/113/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-06-27 14:43:52 Barbara Leśnik

Edycja

2017-03-02 14:20:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:20:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:20:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:20:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:20:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:20:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:19:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:19:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:19:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:19:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:19:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:18:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:18:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:18:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:18:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:18:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:18:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:18:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:18:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:18:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:17:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:17:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:17:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:17:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:16:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:16:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:16:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:16:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:16:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:16:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:35:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:35:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:35:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:34:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:34:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:34:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:34:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:34:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:34:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:34:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:34:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:34:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:33:57 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-01-31 11:33:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:33:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:33:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:32:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:32:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:32:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:31:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:31:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:31:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:31:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:31:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:31:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:30:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:30:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:30:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:30:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:30:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:30:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:29:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:29:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:29:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:29:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:29:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:29:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:28:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:28:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:28:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:28:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:28:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:28:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:26:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:26:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:26:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:26:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:25:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:25:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:25:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:25:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:25:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:25:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:23:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:23:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:23:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:23:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:22:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:22:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:22:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:22:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:22:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:22:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:21:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:21:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:21:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:21:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:20:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:19:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:19:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:19:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:19:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:19:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:19:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:19:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:18:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:18:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:18:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:17:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:17:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:17:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:16:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:16:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:16:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:16:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:16:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:16:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:15:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:15:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:15:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:15:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:13:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:13:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:13:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:13:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:13:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:13:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:12:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:12:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:12:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:12:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:07:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:07:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:07:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:07:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:07:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:07:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:06:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:06:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:06:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:06:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:06:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:06:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:05:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-01-31 11:05:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:05:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-01-31 11:05:15 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1286

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-01-31 11:05:15

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2017-01-31 11:05:15

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik