Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie - w likwidacji