Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za luty 2017

Uchwała Nr 580/114/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie współorganizacji „Dni Reformacji na Ziemi Pszczyńskiej”
Uchwała Nr 581/114/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała Nr 582/115/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyznania ...
Uchwała Nr 583/115/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przyznania środków finansowych ...
Uchwała Nr 584/115/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przyznania środków finansowych na ich realizację
Uchwała Nr 585/115/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przyznania środków finansowych na ich realizację
Uchwała Nr 586/115/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2017 rok
Uchwała Nr 587/115/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Sportowo-Pro obronnego „57 Samodzielna Kompania ASG” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja ...
Uchwała Nr 588/115/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie współfinansowania wydania płyty zespołu Dream Atlas
Uchwała Nr 589/115/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała Nr 590/116/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji....
Uchwała Nr 591/116/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. Z o.o. na realizację zadania publicznego powiatu pn. Festiwal śląskich gier i zabaw....
Uchwała Nr 592/116/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci...
Uchwała Nr 593/116/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie współfinansowania tegorocznej edycji Teatralnej Maszyny Pszczyna
Uchwała Nr 594/116/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bernadecie Sojka-Jany – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz Pani Katarzynie Szczotka – Zastępcy Dyrektora...
Uchwała Nr 595/116/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja…
Uchwała Nr 596/116/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała Nr 597/116/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków…
Uchwała Nr 598/117/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie współorganizacji XV Międzynarodowych Zawodów Sportowych – Pszczyna 2017
Uchwała Nr 599/117/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie współorganizacji wyjazdu delegacji mieszkańców sołectwa Jankowice na Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan
Uchwała Nr 600/117/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. Z o.o. w Woli
Uchwała Nr 601/117/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-06-27 14:44:42 Barbara Leśnik

Edycja

2017-04-11 14:12:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:08:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:07:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:07:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:07:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:07:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:07:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:06:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:06:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:06:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:05:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:05:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:05:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:04:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:04:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:04:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:04:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:04:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:04:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:04:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:03:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:03:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:03:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:03:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:03:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:03:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:03:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:03:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:02:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 13:59:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 13:59:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 13:59:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 13:59:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 13:59:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 13:59:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 13:58:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 13:58:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 13:58:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:27:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:27:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:27:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:27:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:27:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:27:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:27:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:26:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:26:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:26:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:26:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:26:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:26:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:26:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:26:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:26:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:25:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:25:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:25:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:25:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:24:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:24:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:24:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:24:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:24:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:22:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:22:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:22:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:21:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:21:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:21:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:21:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-02 14:21:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:21:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-02 14:15:27 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1372

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-03-02 14:15:27

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2017-03-02 14:15:27

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik