Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą: “Budowa hali operacyjnej przygotowania i przeładunków masy kompostowej, adaptacji dwóch tuneli kompostowania dla potrzeb magazynowania pomiotu kurzego, budowie odtworzeniowej dwóch tuneli pierwszego etapu kompostowania, modernizacji istniejącego tunelu magazynowania pomiotu oraz montażu instalacji płuczki kwasowej i adaptacji istniejącego zbiornika ścieków technologicznych do funkcji filtra biologicznego ...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-03-21 09:50:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-21 09:49:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-21 09:49:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-21 09:48:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-03-21 09:48:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-21 09:48:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-03-21 09:47:24 Barbara Leśnik

Edycja

2017-03-21 09:46:40 Barbara Leśnik

Edycja

2017-03-21 09:40:51 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1147

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-03-21 09:40:50

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-03-21 09:40:51

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik