Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za marzec 2017

Uchwała Nr 602/118/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie współorganizacji obchodów 90-lecia zorganizowanego sportu wędkarskiego w Pszczynie
Uchwała Nr 603/118/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie współfinansowania wydania płyty zespołu KOSZAU
Uchwała Nr 604/118/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: modernizacja ewidencji…
Uchwała Nr 605/118/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała Nr 606/119/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia KS Warszowice na realizację zadania publicznego…
Uchwała Nr 607/119/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Chór Mieszany „Lutnia” w Pszczynie na realizację zadania publicznego…
Uchwała Nr 608/119/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie współorganizacji imprezy charytatywnej Motoserce 2017
Uchwała Nr 609/119/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Uchwała Nr 610/119/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia zgody na usunięcie drzewa
Uchwała Nr 611/119/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja…
Uchwała Nr 612/119/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie…
Uchwała Nr 613/119/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała Nr 614/120/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie innowacji pedagogicznych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie
Uchwała Nr 615/120/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych placówkach oświatowych w roku budżetowych 2017
Uchwała Nr 616/120/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka…
Uchwała Nr 617/120/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego…
Uchwała Nr 618/120/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bernadecie Sojka-Jany – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz Pani Katarzynie Szczotka – Zastępcy Dyrektora...
Uchwała Nr 619/120/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 620/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy ISKRA Pszczyna na realizację zadania publicznego powiatu pn. ,, Udział sekcji lekkoatletyki Klubu ....
Uchwała nr 621/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia KS Warszowice na realizację zadania publicznego powiatu pn. ,, Udział drużyny KS Warszowice w Mistrzostwach Świata ...
Uchwała nr 622/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji „nie Czekaj” ze Studzionki na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wojewódzkiego konkursu ...
Uchwała nr 623/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski „Greg Team” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Sobotnie poranki ...
Uchwała nr 624/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie współorganizacji I Pszczyńskiego Festiwalu Nauki
Uchwała nr 625/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Ubezpieczenie ...
Uchwała nr 626/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2016 rok
Uchwała nr 627/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Pszczyńskiego
Uchwała nr 628/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2016 rok
Uchwała nr 629/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 630/121/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków ...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-06-27 14:45:07 Barbara Leśnik

Edycja

2017-05-11 12:43:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 12:43:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 12:43:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:56:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 11:56:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:56:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:14:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 11:14:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:14:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:12:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 11:12:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:12:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:06:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 11:06:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:06:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:04:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 11:04:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:04:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:04:16 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-05-11 11:02:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 11:01:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 11:01:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 11:01:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 11:01:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:59:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:59:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:59:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:58:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:58:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:58:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:58:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:57:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:56:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:56:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:56:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:55:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:55:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:54:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:53:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:53:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:53:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:52:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:51:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-05-11 10:51:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-05-11 10:51:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:29:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:29:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:29:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:28:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:28:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:28:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:28:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:28:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:28:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:28:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:28:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:28:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:26:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:26:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:26:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:26:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:26:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:26:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:24:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:24:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:24:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:23:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:23:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:23:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:21:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:21:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:21:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:20:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:20:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:20:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:20:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:20:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:20:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:19:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:19:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:19:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:18:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:18:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:18:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:17:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:17:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:17:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:15:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:15:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:15:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:15:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:15:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:15:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:14:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:14:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:14:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:14:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-04-11 14:14:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 14:14:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-04-11 13:58:11 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1340

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-04-11 13:58:11

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2017-04-11 13:58:11

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik